Poznaj nasze moduły – program lojalnościowy

W celu skonfigurowania programu lojalnościowego należy udać się do zakładki (Program lojalnościowy -> Konfiguracja). Aby włączyć program lojalnościowy należy w sekcji Ustawienia podstawowe zaznaczyć, że ma być aktywny.

Wspólna kampania imoje oraz Codarius

Platforma Codarius wspólnie z imoje prowadzi kampanię, której celem jest wsparcie polskich przedsiębiorców, którzy chcą wejść do świata online.

Platforma B2B – gotowy przewodnik od pomysłu do wdrożenia

 

Platformy B2B przyszłością e-commerce?

W dobie rosnącej konkurencji, dynamicznego rozwoju technologicznego oraz zmian w sposobie zarządzania relacjami z Klientem coraz większe znaczenie ma dostosowanie firmy do obecnie panujących standardów. Jest to możliwe dzięki platformom B2B, które w znaczący sposób usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przede wszystkim ze względu na możliwość indywidualnego podejścia do potrzeb firmy, co z kolei pozwala na jak najdokładniejsze odwzorowanie procesów biznesowych.  

Kolejną kwestią przemawiającą za platformami B2B są nieporównywalnie niższe koszty wdrożenia w stosunku do systemów ERP. Co więcej, istnieje wiele możliwości finansowania tej inwestycji przykładowo poprzez środki unijne, kredyt technologiczny czy też leasing. Każda integracja z przedsiębiorstwem odbywa się poprzez indywidualne ofertowania, które uwzględnia bieżące potrzeby i oczekiwania. Dlatego też cechą charakterystyczną platformy jest jej elastyczność, która przynosi wiele korzyści i znacząco usprawnia funkcjonowanie firmy.

Należy pamiętać, że samo uruchomienie platformy to nie tylko korzyści technologiczne, ale również efekty biznesowe, które przekładają się w sposób bezpośredni na całą ideę funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o model B2B. Dobrze działająca platforma zapewnia liczne korzyści, między innymi: znacząco usprawnia czas realizacji zamówień, dostarcza bieżącą informację o stanach magazynowych oraz pozwala na zwiększenie przychodów dzięki rozbudowanym mechanizmom promocyjnym i lojalnościowym.

Jak wdrożyć platformę B2B?

1.Projekt

Podstawowym elementem każdego wdrożenia jest projekt. Powstaje on przy udziale wykonawcy lub też firma sama określa swoje potrzeby i dopiero wówczas zgłasza zainteresowanie integracją z platformą B2B. Na tym etapie najważniejszy jest stały kontakt pomiędzy Klientem a Wykonawcą, ponieważ umożliwia przeprowadzenie jak najlepszej analizy przedwdrożeniowej, która wskaże kluczowe elementy dla danego projektu. W trakcie planowania tworzy się zespół, który powinien składać się z osób posiadających wiedzę na temat firmy oraz procesów w niech zachodzących, chodzi tutaj przede wszystkim o sprzedaż, marketing, logistykę, zarząd oraz dział IT. Najczęściej podczas planowania pojawia się wstępna koncepcja techniczno-biznesowa, która określa najważniejsze cele i oczekiwania danej firmy. Jest to także czas na pytania zarówno ze strony Wykonawcy, jak i przedsiębiorstwa.   

2. Szczegółowa analiza techniczno-biznesowa
Jest to jeden z najważniejszych elementów procesu integracyjnego, ponieważ pozwala ustalić szczegółowe cele oraz zminimalizować ewentualne ryzyko wystąpienia problemów. Właściwie przeprowadzona analiza pozwala ograniczyć szanse niepowodzenia integracji praktycznie do zera. Ponadto w trakcie tego procesu powstają kluczowe dokumenty techniczne oraz biznesowe, do których zaliczyć można m.in.:

 • funkcje platformy oraz sposób działania (dopasowane do oczekiwań firmy)
 • wymagania techniczne (dostosowane do istniejącej infrastruktury IT)
 • sposób integracji (określenie sposobu połączenia platformy B2B z istniejącymi systemami firmy)
 • analiza optymalizacyjna oraz finansowa (pozwala ustalić przyszłe korzyści z wdrożenia oraz wyeliminować ewentualne błędy)
 • przygotowanie funkcjonalnej wersji testowej

Analiza jest przeprowadzana w pełni indywidualnie i dopasowana dla danego przedsiębiorstwa. Po wykonaniu tego procesu możliwe staje się wytypowanie wstępnych kierunków rozwoju dla firmy oraz pozyskania większego ruchu w sklepie przy jak najniższym poziomie inwestycji.

3. Wytypowanie odpowiedniego wykonawcy z doświadczeniem

Przede wszystkim ze względu na fakt, iż platforma, na podstawie której ma być realizowane wdrożenie, musi mieć odpowiednie zaplecze technologiczne, wybór właściwego wykonawcy z doświadczeniem ma bardzo duże znaczenie dla powodzenia całego procesu integracji. Istotne są także referencje oraz sprawna komunikacja, ponieważ wszystkie problemy muszą być rozwiązywane na bieżąco.

Należy pamiętać, że wizytówką każdego wykonawcy jest portfolio, na podstawie którego Klient może ocenić jakość prac oraz ich rozwój. Bardzo ważne jest zapoznanie się ze wcześniejszymi projektami, aby zweryfikować, czy zleceniobiorca ma wystarczające kompetencje i czy zna branżę, w której działa Klient. Jest to niezaprzeczalna zaleta, gdyż świadomość specyfiki działalności pozwala na lepszą współpracę oraz pełniejszą integrację. Jednakże nie jest to regułą, gdyż doświadczenie może czasem rzutować na cały proces myślowy, który nie będzie w żaden sposób innowacyjny, a przy coraz większej konkurencji ważne jest, aby przedsiębiorstwo wyróżniało się na rynku.

Niewątpliwie w całym procesie decyzyjnym największe znaczenie ma doświadczenie wykonawcy w IT oraz znajomość platformy, na której wdrożenie będzie realizowane. Pracownicy powinni być przeszkoleni oraz zaznajomieni z nowymi rozwiązaniami. W przypadku firmy Codarius proces integracji realizowany jest w oparciu o autorską platformę. Jest to bardzo duży atut, gdyż posiadana ekspercka wiedza pozwala na zdecydowanie sprawniejszy proces. Ponadto w trakcie realizacji zlecenia przygotowywane są porady biznesowe, które w znaczący sposób mogą usprawnić funkcjonowanie sklepu internetowego oraz zwiększyć jego rentowność.

4. Proces realizacji

Po ustaleniu wszystkich kwestii technologicznych, biznesowych, jak i wytypowaniu ostatecznego wykonawcy następuje wzmożony okres pracy nad poprawnym przeprowadzeniem integracji z platformą B2B. W trakcie tego procesu najważniejsza jest stała komunikacja, nadzorowanie efektów oraz naprawianie błędów, które wystąpią.

5. Testy

Po przeprowadzeniu testów u wykonawcy oraz zrealizowaniu wszystkich oczekiwań Klienta platforma jest przekazywana do przedsiębiorstwa celem sprawdzenia jej funkcjonalności. Początkowe testy powinny być prowadzone w kontrolowanym środowisku, do którego zaproszeni zostają zaufani partnerzy, ponieważ również oni będą informować o ewentualnych błędach, które należy poprawić. Weryfikowana jest także stabilność platformy oraz intuicyjność w jej obsłudze.

6. Wprowadzenie poprawek

W trakcie całego procesu integracji wszystkie błędy powinny być jak najszybciej naprawiane. Jednakże najczęściej w trakcie testów pojawiają się dodatkowe problemy, które wynikają z pierwszego uruchomienia platformy. Dlatego też tak ważna jest ciągła komunikacja, ponieważ pozwala ona na jak najszybsze reagowanie i przygotowanie platformy do jej właściwego działania. Rozbudowane testy są konieczne, aby Klient był w pełni zadowolony z końcowego produktu.

7. Uruchomienie platformy

Po pomyślnie zakończonych testach oraz wprowadzeniu wszystkich niezbędnych poprawek następuje właściwe uruchomienie platformy. To etap, w którym ważna jest odpowiednia prezentacja nowego systemu oraz dostępnych w nim funkcji, tak aby Klienci chętnie z niego korzystali. To także moment, w którym powinny zostać przeprowadzone szkolenia dla Partnerów oraz indywidualne spotkania, gdyż duże zaangażowanie w momencie uruchamiania platformy gwarantuje szybsze efekty związane
z integracją B2B.

8. Bieżąca kontrola

Uruchomienie platformy nie oznacza zakończenia prac nad integracją B2B, gdyż w całym procesie bardzo ważna jest ciągła kontrola funkcjonalności oraz dostosowywania systemu do oczekiwań Klientów. Kluczowa jest szybka identyfikacja problemów i rozwiązywanie ich na bieżąco

9. Rozwój

Wszystkie funkcje platformy powinny być udostępniane stopniowo, tak aby każdy Klient mógł się zapoznać z oferowanymi opcjami. Bardzo ważne jest, żeby wszystkie kolejne rozwiązania systemowe wprowadzać z wyprzedzeniem i pełnym wsparciem ze strony obsługi klienta.

Dobrze wybrana platforma B2B zapewnia konkurencyjność na rynku

Należy pamiętać, iż obecnie na konkurencyjność rynkową firmy wpływa przede wszystkim poziom obsługi klienta. Dlatego tak ważne jest dostosowanie przedsiębiorstwa do obecnie panujących standardów. W tej sytuacji pomocne są platformy B2B, gdyż znacząco usprawniają wszystkie procesy, a co za tym idzie, pozwalają lepiej zarządzać czasem oraz kapitałem.

W przypadku standardowych platform B2B czas potrzebny na integrację wynosi nawet 2 miesiące. Jest to długi okres, w którym przedsiębiorstwo nie może funkcjonować z pełnym potencjałem rynkowym. Natomiast w przypadku rozwiązań oferowanych przez firmę Codarius cały proces można przeprowadzić w 2-3 dni.Tak krótki czas realizacji możliwy jest dzięki wbudowanej i wstępnie skonfigurowanej własnej platformie B2B, która wyposażona już jest w pewien zakres funkcjonalny. Dzięki temu Klient może praktycznie od razu rozpocząć działalność w oparciu o model B2B.

Każde wdrożenie realizowane jest na podstawie szczegółowej analizy, co praktycznie całkowicie minimalizuje ryzyko niepowodzenia oraz ewentualnych błędów. Przedsiębiorstwo ma zapewnione wsparcie i pomoc techniczną, która rozwiąże każdy problem. Jednakże należy pamiętać, iż do pełnego sukcesu potrzebne jest świadome podejście do całego procesu.

 

 

Grzegorz Sadłoń małe zdjęcie

Grzegorz Sadłoń

Prezes zarządu w Codarius.com.

Praktyk z ponad 12 letnim doświadczeniem w budowie sklepów internetowych. 

 

Jak możemy rozwiązać sytuację kryzysową wielu przedsiębiorstw?

 

Sytuacja przedsiębiorców jest zagrożona

Ostatnie dni pokazały, że szerząca się pandemia koronawirusa będzie stanowić olbrzymie wyzwanie zarówno dla całego rynku e-commerce, jak i pojedynczych przedsiębiorstw. Przede wszystkim ze względu na fakt, iż w związku z licznymi ograniczeniami wprowadzanymi w celu zapobiegania dalszego rozwoju COVID-19 coraz więcej firm ma problemy w normalnym funkcjonowaniu. Ponadto ich działalność stacjonarna nie generuje wystarczających przychodów, a ilość klientów maleje.
Pandemia odbija się także na pracownikach. Przedsiębiorstwa obawiają się, iż w związku z dalszym rozwojem sytuacji będą zmuszone do przeprowadzenia redukcji w zatrudnieniu, gdyż mniejsza liczba Klientów oznacza, że mogą nie mieć wystarczających środków na utrzymanie całego zespołu. Co więcej, ewentualny kontakt pracownika z osobą zarażoną może skutkować kwarantanną firmy.

 

Jak przygotować swoją działalność na dalszy rozwój pandemii? 

Obecnie kluczowe jest przystosowanie przedsiębiorstwa do panującej sytuacji. Posiadanie planu oraz alternatywnych rozwiązań może uchronić firmę przed kryzysem. Jako spółka oferujemy Ci pomoc w tym trudnym czasie, aby Twój biznes utrzymał stały przychód oraz Klientów. Dlatego też utworzyliśmy naszą własną #tarczadlaecommerce, która swoim działaniem obejmuje wszystkie istotne aspekty dotyczące:

 • Stworzenia sklepu
 • Pozyskania ruchu
 • Obsługi zamówień
 • Pakowania oraz magazynowania

 

Nasza #tarczadlaecommerce to:

 

 • Indywidualnie dostosujemy abonament do możliwości finansowych Twojej firmy na okres kilku miesięcy, a może nawet całego roku. Dodatkowo z każdego abonamentu  przekażemy 20 % na pomoc w walce z koronawirusem

 

 

 • Pomożemy Ci wspólnie z Agencją JU, wygenerować ruch oraz zwiększyć ilość składanych zamówień

 

 • Pokażemy razem z iMoje jak możesz zmniejszyć koszty prowizji od płatności online

 

 • Zapewnimy pełne wsparcie logistyczne oraz przy współpracy z naszym brokerem GlobKurier.pl obniżymy koszty wysyłek Twoich paczek

 

 • Mamy wolne przestrzenie magazynowe, które udostępnimy Twojej firmie, pozwoli to obniżyć koszty związane z pracownikami oraz utrzymaniem magazynu

 

#tarczadlaecommerce

W ramach naszego programu zapłacisz tylko od zrealizowanego zamówienia, a w tym otrzymasz pełne wsparcie dla obsługi zwrotów oraz reklamacji. Chcemy w ten sposób odciążyć Twój budżet i ułatwić funkcjonowanie w obecnej sytuacji oraz w najbliższej przyszłości. Natomiast kiedy Twoja sytuacja się poprawi, będziesz mógł wrócić do własnych zasobów oraz magazynu.
Naszym celem jest pomoc jak największej liczbie firm, jednakże sami mamy ograniczone zasoby. Dlatego też nawet jeżeli nie będziemy mogli zaoferować Ci rozwiązania, to postaramy się doradzić i w oparciu o analizę Twojej sytuacji wskazać możliwe opcje. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu. Kliknij TUTAJ, abyśmy mogli wesprzeć Ciebie i Twoją firmę już teraz.

 

Grzegorz Sadłoń małe zdjęcie

Grzegorz Sadłoń

Prezes zarządu w Codarius.com.

Praktyk z ponad 12 letnim doświadczeniem w budowie sklepów internetowych. 

 

Jak koronawirus może wpłynąć na rynek e-commerce?

 

Sytuacja branży e-commerce w Polsce

Obecnie praktycznie każdy może odczuć wpływ pandemii na codzienne życie. Utrzymujący się stan zagrożenia w Polsce znacząco przyczynia się do zmian w funkcjonowaniu gospodarki. Liczne ograniczenia oraz działania prewencyjne zmuszają do adaptacji w nowych warunkach. Dlatego też klienci coraz częściej decydują się na zakupy w sieci.

Z danych udostępnionych przez portal Statista.com wynika, iż wartość polskiego e-commerce, tylko w tym roku, może wzrosnąć aż o ponad 16 % i osiągnąć prawie 12 mln USD. Dlatego też utrudnienia w handlu mogą znacząco wpłynąć na zachowania klientów. Szczególnie, że zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez bank Santander ponad połowa Polek i czterech na dziesięciu Polaków preferuje zakupy w sklepach internetowych.

Obecnie ruch w branży e-commerce jest znacząco większy. Konsumenci w ten sposób starają się uniknąć ewentualnego zarażenia oraz zakupić produkty, które nie są dostępne w punktach stacjonarnych. Zgodnie z danymi, które przedstawiła „Rzeczpospolita”, e-sklepy odnotowały wzrost wartości koszyków zakupowych o ponad 25 % w stosunku do początku roku. Ponadto ilość składanych zamówień systematycznie rośnie. Tylko w przeciągu ostatnich kilku dni liczba ta zwiększyła się z 70 445 do ponad 104 tysięcy

 

Wzmożony ruch w sklepach internetowych

Dla wielu kategorii produktów sprzedaż porównywalna jest z okresem świątecznym, a nawet ją przewyższa. Ponadto internetowe sklepy spożywcze obsługują coraz więcej zamówień. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Frisco.pl największy wzrost można zauważyć wśród następujących artykułów spożywczych:


Duży wzrost odnotowują także apteki. Konsumenci starają się unikać bezpośredniego kontaktu. Dlatego też coraz częściej zamawiają środki dezynfekujące oraz leki przez Internet. Ilość składanych zamówień przekroczyła 106 tysięcy, co stanowi wzrost o 24%. Z kolei ich wartość osiągnęła pułap ponad 14 mln PLN.

Także branża elektroniczna przeżywa wzmożony ruch. Wzrosła zarówno ilość składanych zamówień, o ponad 18 %, jak i ich wartość, która przekroczyła 24 mln PLN. W sklepach internetowych rośnie wielkość koszyków, a klienci coraz częściej szukają laptopów, urządzeń do pracy zdalnej, monitorów oraz oczyszczaczy powietrza. Jak podaje Komputronik, wzrost ruchu dla poszczególnych kategorii wynosi nawet kilkadziesiąt procent. 

 

Zagrożenia dla przedsiębiorstw oraz branży logistycznej

Jednakże wraz z dalszym rozwojem koronawirusa oraz coraz większą ilością osób pozostających w domach rosnąca tendencja zakupowa może stanowić znaczące wyzwanie dla branży logistycznej. Po pierwsze ze względu na wahania giełdowe, które z kolei przyczyniają się do ograniczenia importu oraz eksportu do rejonów najbardziej narażonych na działanie COVID-19. Ponadto obecna sytuacja oddziałuje w sposób bezpośredni na procesy logistyczne przedsiębiorstw, które mogą mieć problemy w utrzymaniu stabilności rynkowej.

Także firmy kurierskie będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie za sobą sytuacja zagrożenia epidemicznego w Polsce. Przede wszystkim konieczne jest przygotowanie centr logistycznych oraz magazynów na zdecydowanie większe obłożenie. Co więcej, ryzyko kontaktu kuriera z osobą zarażoną będzie większe. Dlatego też alternatywą dla tradycyjnej dostawy mogą być automaty do odbioru przesyłek, które zapewniają większe bezpieczeństwo oraz ograniczają bezpośredni kontakt.

 

Szanse dla rozwoju platform e-commerce

Rosnąca sprzedaż może stanowić istotne wyzwanie dla branży e-commerce, ale także szansę na rozwój. Przede wszystkim ze względu na fakt, iż klienci mogą dostrzec wygodę oraz bezpieczeństwo towarzyszące zakupom internetowym i w przyszłości chętniej z nich korzystać. To z kolei może prowadzić do zmiany zachowania wielu konsumentów, którzy będą częściej decydować się na zakupy przez Internet aniżeli w sklepach stacjonarnych.

Dlatego też sklepy internetowe powinny odpowiednio przygotować się na najbliższy czas wzmożonego ruchu i szukać szans dla siebie. Może to być dobry moment do unowocześnienia biznesu i przeniesienia go na platformę B2B lub B2C, tak aby móc nadal spełniać potrzeby klientów, a jednocześnie zminimalizować ryzyko zarażenia. Warto pamiętać, że obecna sytuacja może odbić się w wymiarze długofalowym na postrzeganie sklepów internetowych przez konsumentów i zainteresowanie nimi w przyszłości.

 

 

Grzegorz Sadłoń małe zdjęcie

Grzegorz Sadłoń

Prezes zarządu w Codarius.com.

Praktyk z ponad 12 letnim doświadczeniem w budowie sklepów internetowych. 

 

Checklista – podstawowe elementy dobrego sklepu internetowego

 

Wielu naszych klientów to osoby, które albo zaczynają swoją przygodę z własnym biznesem, albo maja doświadczenie w sprzedaży offline i chcą zbudować sobie dodatkowy kanał sprzedaży online. Każdy z nich stoi przed tym samym problem – jak sprzedać produkt, którego nikt nie zna i jak walczyć z konkurencją, która ma większe nakłady na marketing. 

Przygotowaliśmy listę wyselekcjonowanych porad, które znacząco wpływają na zwiększenie konwersji na sklepach internetowych. Dokonaliśmy analizy największych sklepów internetowych i na tej podstawie przygotowaliśmy nasze zestawienie.

Jeżeli w trakcie lektury uznasz, że nie rozumiesz niektórych pojęć lub definicji, polecamy kontakt z nami a pomożemy w zrozumieniu wszystkich aspektów, bez obaw. Od tego właśnie jesteśmy, aby doradzać i dzielić się naszym know-how.

Jeżeli w trakcie lektury uznasz, że nie rozumiesz niektórych pojęć lub definicji, polecamy kontakt z nami a pomożemy w zrozumieniu wszystkich aspektów, bez obaw. Od tego właśnie jesteśmy, aby doradzać i dzielić się naszym know-how.

Będzie mi bardzo miło jak podzielisz się swoimi spostrzeżeniami oraz wnioskami z przygotowanych propozycji.

 

1. Nagłówek (Header)

Podstawowy i najważniejszy nośnik informacji dla każdego odwiedzającego sklep klienta. Tu klient widzi nasze logo, kategorię i tu zaczyna ścieżkę zakupową.

Co powinien zawierać nagłówek sklepu:

Logo firmy – logo buduje zaufanie i markę w świadomości klienta. Najczęściej umieszcza się je w lewym górnym rogu lub na środku.

Kategorie produktów – klienci w pierwszej kolejności szukają kategorii w głównym menu w nagłówku. Kategorie produktów muszą być przemyślane i uporządkowane, po to, żeby każdy poruszał się po stronie swobodnie.

Logowanie do sklepu – ta opcja ułatwia zakupy klientom, którzy już posiadają konto w Twoim sklepie.

Link do koszyka – link powinien znajdować się po prawej stronie nagłówka co wynika z przyzwyczajeń użytkowników. Umieszczenie go w innym miejscu, może powodować zmniejszenie konwersji.

Wyszukiwarka – w większości biznesów online, mega ważne narzędzie! W szczególności, jeśli sklep ma bardzo szeroką ofertę. Dobra wyszukiwarka powinna szukać produktu po nazwie, wariantach, parametrach czy opisie i pokazywać wyniki łącznie z miniaturkami zdjęć.

Informacje kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) – daj możliwość bezpośredniego skontaktowania się klienta z obsługą sklepu. To buduje zaufanie klienta, że jesteście dużym i otwartym na pytania klienta biznesem.

Odnośniki do social media – lubimy social media! Klienci sprawdzają, czy profile sklepu są aktualizowane — to również wpływa na zaufanie!

Przykład dobrego nagłówka – www.zoona.pl

 

2. STRONA GŁÓWNA

Głównym zadaniem strony głównej jest żeby w sposób maksymalnie czytelny zaprezentować pełen asortyment sklepu bez przeładowywania treścią strony głównej.

Co powinien zawierać nagłówek sklepu:

Banner – przekaz informacji powinien być w przyjemnej dla oka formie graficznej z dobrze widocznym tekstem. Ponad 80% użytkowników klika w banner za zasadzie „pokaż kolejny”, niż używa umieszczonego CTA (call to action).

Sekcja produktowa – sekcja z produktami, która z reguły wyświetla się na stronie głównej, aby zainteresować użytkownika dostępnymi w sklepie produktami. 

Zapis do newslettera – newsletter pomoże w zbieraniu leadów, zdobywaniu klientów, zwiększaniu sprzedaży oraz budowaniu relacji z klientami.

Tekst pod SEO – tekst z opisem sklepu, który zawiera odpowiednie słowa kluczowe istotne dla wyszukiwarki Google. Warto go napisać razem ze specjalistą SEO, aby osiągnąć jak najlepszy efekt.

Stopka z wszystkimi ważnymi linkami – po pierwsze zawiera wszystkie kluczowe informacje takie jak: regulamin, zwroty i reklamacje, koszty dostawy itp, a po drugie, jest widoczna na każdej podstronie sklepu.

Wsparcie sprzedaży – dodatkowe narzędzia, które wspomagają kontakt z klientem: Callpage, Chat np. TidioChat, Intercom, Powiadomienia Push czy social proof od Trustisto – wszystkie te integracje znajdziesz w naszej platformie.

Okienka typu Pop-up – okienka pop-up możemy zastosować na wiele sposób. Najcześciej spotykanym zadaniem takiego okienka jest zbieranie adresów e-mail oraz informowanie o aktualnych promocjach i wyprzedażach. Innym rozwiązaniem może być tak zwany pop-up exit – wyświetlanie okienka w momencie jak użytkownik chce opuścić nasz sklep.

Przykład dobrego rozplanowania strony głównej sklepu – www.arganhouse.pl

#TIP 1

Badaj jak poruszają się klienci w Google Analytycs,

Wykorzystaj takie narzędzia jak HOTJAR czy YANDEX, które nagrywa sesje wideo, aby pokazać Ci jak zachowują się klienci na Twoim sklepie.

 

3. PODSTRONA PRODUKTU

Karta produktu jest ostatniem miejsce, gdzie Twój użytkownik podejmuje decyzję zakupową. Zadbaj, aby posiadała odpowiednie informacje.

Nazwa produktu.

Okruszki (breadcrumbs) – zastosowanie breadcrumbs jest elementem poprawiającym nawigację użytkownika na sklepie. Widoczna ścieżka pomaga użytkownikowi śledzić swoją aktualną pozycję oraz pomaga szybko wrócić do strony głównej.

Cena – bardzo ważny element dla każdego klienta. Cena powinna być umieszczona w widocznym miejscu i pokazywać realną cenę produktu. Jeśli klient nie będzie jej widział, szybko zrezygnuje z zakupu.

Zdjęcia – druga po cenie najważniejsza rzecz na karcie produktu. Warto wykorzystać zdjęcia na białym tle przy pomocy dedykowanej sesji zdjęciowej. Można również wykorzystać zdjęcia producenta.

Opis produktu – każdy produkt w sklepie powinien być opisany. Dobre i unikalne opisy wpływają na pozycjonowanie sklepu oraz oszczędzasz czas pracowników.

Warianty produktu – kolory (zielony, czerwony, czarny) oraz  warianty (rozmiar M, S, XL).

Czas dostawy – szybkość dostawy często decyduje o tym, gdzie klient zrobi zakupy. Jeśli sklep oferuje szybką dostawę, koniecznie umieść tę informację na karcie produktu.

Informacja o dostępności – koniecznie dodaj informację o tym, czy dany produkt jest aktualnie dostępny w magazynie. Nawet jeśli go nie ma poinformuj użytkownika, jak długo będzie musiał czekać.

Koszt przesyłki – warto umieszczać informacje o kosztach przesyłki również na karcie produktu, żeby klient od razu miał świadomość, ile rzeczywiście zapłaci. Jeśli informacja pojawi się dopiero przy płatnościach, może to prowadzić do rezygnacji z zakupów.

Opinie/recenzje – nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że podejmujemy decyzje zakupowe na podstawie rekomendacji i opinii innych. Ten element wspiera sprzedaż i powinien być dobrze wyeksponowany.

Przycisk dodania produktu do koszyka.

Oni kupili też /Powiązane produkty – wykorzystaj produkty powiązane do zwiększenia sprzedaży. Jeśli np. klient kupuje koszulę, warto mu podsunąć kolejny element garderoby. W ten sposób zachęcisz go do przeglądania większej ilości stron z produktami, a co za tym idzie, zwiększysz szansę, że kupi więcej.

Przykład dobrej karty produktowej: www.kuchennypoker.pl

 

4. KOSZYK

Koszyk to finał podróży naszego użytkownika. Im mniej elementów, które ma wybrać klient, tym większa szansa na finalizację sprzedaży.

Tabela z podsumowaniem zamówienia – tabela, która pokażę wybrany produkt, rozmiar, kolor, cenę oraz ilość. Kwota zamówienia wraz z dostawą, żeby nie było wątpliwości, ile klient rzeczywiście ma zapłacić.

Możliwość usunięcia pojedynczego produktu z koszyka.

Automatyczna zmiana ceny końcowej przy zmianie sposobu dostawy lub ilości zamawianych produktów.

Duże CTA – przejdź do składania zamówienia.

Posiadam kupon rabatowy lub bon podarunkowy – pole to powinno się pojawić dopiero po kliknięciu przez klienta. Otwarte pole może powodować wyjście klienta z koszyka, aby poszukać kodu rabatowego na innych serwisach.

Jak najmniej kroków zakupowych – zrób tak, aby Twój koszyk miał maksymalnie 3 kroki zakupowe. Im mniej kroków, tym klient może szybciej przejść proces zakupowy.

Zakupy jako gość – daj swoim klientom wybór, czy chcą zakładać konto w sklepie czy wystarczy im zamówienie jako gość.

Formularz danych kontaktowych – formularz powinien zawierać tylko niezbędne pola, np. nie trzeba prosić klienta o telefon domowy, jeśli to nie jest koniecznie, żeby dostarczyć zamówienie.

Wybór metody płatności – zagwarantuj klientom jak najwięcej metod płatności, ponieważ każdy z nich ma swoje sprawdzone rozwiązanie, z którego najczęściej korzysta i mu najbardziej ufa.

Termin dostawy – warto to podkreślać jak najczęściej to możliwe, żeby klient był świadomy, ile będzie czekał na przesyłkę.

Opcje dostawy – możliwość wyboru dogodnej formy dostawy (kurier, odbiór osobisty, paczkomat, itd.)

Opcje płatności – możliwość wyboru dogodnej formy płatności (karta, gotówka, przy odbiorze, przelew internetowy itd.

Możliwość zostawienia komentarza do zamówienia.

Wzorowy koszyk – www.fishandwood.com

 

#TIP 2

Usuń z koszyka nagłówek sklepu, stopkę oraz polecane produkty. Są to elementy, które rozpraszają uwagę klienta. U jednego z naszych klientów zmiana taka spowodowała, że 7 na 10 wejść użytkowników do koszyka, kończyła się zakupem!

 

#TIP 3

Korzystaj z  www.similarweb.com. Jest to narzędzie, które pozwoli Ci śledzić konkurencję, pokaże jaki mają ruch, z jakich stron linkują, jak generowany jest ruch itp. Sprawdź i wykorzystaj te dan

 

5. NARZĘDZIA JAKIE WARTO WYKORZYSTAĆ

Zrobiliśmy zestawienie 10 narzędzi wspierających e-commerce, które warto wykorzystać – https://www.codarius.com/10-narzedzi-dla-e-commerce-ktore-trzeba-znac/

 

 

Grzegorz Sadłoń małe zdjęcie

Grzegorz Sadłoń

Prezes zarządu w Codarius.com.

Praktyk z ponad 12 letnim doświadczeniem w budowie sklepów internetowych. 

 

Marketing automation – dlaczego to must have dzisiejszego sklepu internetowego

Marketing Automation to w skrócie zautomatyzowanie niektórych działań sprzedażowo-marketingowych w celu ponownego ściągnięcia użytkownika do sklepu internetowego. Zobacz w jaki sposób marketing automation może pomóc Twojej firmie.

 

1. Ponowne ściągnięcie użytkownika do sklepu

Dzisiaj w e-commerce użytkownik potrzebuje od 2-5 interakcji ze sklepem, aby podjąć finalną decyzję zakupową. To bardzo cenna wskazówka, która wymusza zastosowanie dodatkowych narzędzi, które pomogą nam w tym procesie. Porzucone koszyki, silniki rekomendacji, powiadomienia push, to narzędzia które pomogą nawiązać kolejną interakcję z klientem za którego zapłaciliśmy na etapie kliknięcia w naszą reklamę. 

 

2. BIGDATA

Wiele biznesów decyduję się na przejście z tradycyjnych metod na bardziej nowoczesne, nie tylko ze względu na oszczędność czasu, ale także z powodu możliwości dokonania analizy bazy danych. Wszelkie wnioski, wyciągnięte z interpretacji wyników mogą posłużyć nam w tworzeniu strategii marketingowej oraz sprzedażowej. Marketing Automation pomaga nam zdefiniować konkretną grupę odbiorców, dzięki temu kampanie marketingowe są dokładniejsze. Dane to dzisiaj waluta przyszłości, także ważne aby system e-commerce miał wbudowane narzędzia automatyzacji, przez co eliminujesz „sprzedaż” swoich danych do zewnętrznych narzędzi marketing automation – płacisz abonament za produkt kosztem Twoich danych. 

 

3. Zwiększanie sprzedaży

Jest wiele zalet automatyzacji, choć niewątpliwie zwiększanie sprzedaży jest najbardziej wartościową. Wiele biznesów e-commerce korzysta z marketing automation, nie mniej jednak bez dobrej konfiguracji żadne działania nie zwiększą naszego przychodu. Dzięki dostępnym technologiom możemy dotrzeć do docelowej grupy klientów, przesyłać spersonalizowane wiadomości i pozyskać nowe leady. Mamy możliwość podglądu do tego w jaki sposób klienci trafiają do naszego sklepu i co nimi kieruje, tym samym wiem na jakim kanale sprzedażowym powinniśmy się skupić najbardziej i kim jest nasz klient.

 

4. Oszczędność czasu

Prowadząc kampanię marketingową za pomocą odpowiednich narzędzi lub systemów oszczędzamy czas, który nasi pracownicy mogą przeznaczyć na inne zadania, zwiększamy tym samym produktywność. Nagromadzone informację w systemie wspomagającym pracę ułatwiają codzienne obowiązki działu : marketingu, obsługi klienta i sprzedaży, dzięki nim każdy kto posiada dostęp do platformy ma szeroki obraz profilu klienta. Marketing Automation to nie tylko rozsyłanie maili z ofertami i badanie kanałów sprzedażowych, to również automatyczne akcje takie jak planowanie postów na facebooku, a także dodawania wpisów na blogu.

Utrzymanie klienta jest o wiele tańsze niż zdobycie nowego, ale wymaga od nas więcej pracy. Nowego klienta możemy zdobyć prezentując ciekawą ofertę, natomiast o starym kliencie należy pamiętać i co jakiś czas zaskakiwać wywołując u nich pozytywne emocje. Automatyczne akcje tak jak rozsyłanie spersonalizowanych maili (dzięki odpowiednim konfiguracją, gromadzeniem danych i dopasowanym strategiom), niewątpliwie wpływają na decyzję i odczucia klienta, który wie, że nie jest zaniedbywany, przez co zwiększamy swoje szanse na sprzedaż.

Pamiętaj, że nie wszystko możemy zastąpić automatycznymi akcjami, żaden bot nie jest w stanie zrozumieć ludzkich emocji, dlatego bezpośredni kontakt z klientem zawsze będzie najważniejszy.

 

W ramach abonamentu Codarisu mamy dostępnych kilka rozwiązań Marketing Automation

1. Identyfikacja użytkownika
System identyfikuję każdego użytkownika strony, jego pierwsze wejście i historie zachowania, po to aby podczas kolejnego wejścia klient został rozpoznany, a jego działania odtworzone.

2. Odzyskiwanie porzuconych koszyków
Klient, który umieścił produkty w koszyku dostaje po określonym czasie wiadomość z przypomnieniem o porzuconym koszyku oraz link.

3. TOP produkty
Właściciel sklepu otrzymuję informację o najczęściej kupowanych i oglądanych produktach.

4. Ostatnio przeglądane produkty
System zapamiętuję ostatnio przeglądane produkty przez zalogowanego klienta, dzięki czemu w szybki sposób może powrócić do tego co go zainteresowało.

5. Inni klienci kupili również ( social proof )
Klienci dostają informację co pozostali użytkownicy wybrali dodatkowo kupując ten sam produkt.

6. Exit Pop-up
Klientom, którzy nie są zapisani do newslettera wyświetla się pożegnalny pop-up, który zachęca do zapisu do listy.

7. Powiadomienia WebPush
Powiadomienia wyświetlają się użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę. WebPush to sposób na informowanie użytkowników m.in. o nowych produktach nawet jeśli nie są na stronie sklepu.

8. Segmentacja użytkowników
Segmentacja opiera się na przypisywaniu klientów do konkretnej grupy bazując na informacjach dotyczących dokonanych wyborów w sklepie jak n przykład przeglądane produkty oraz częstotliwość składania zamówień.

9. Rekomendacje spersonalizowane
W oparciu o wcześniej przeglądane produkty i dokonane zakupy właściciel może przygotować odpowiednią ofertę dla danego klienta i przesłać spersonalizowaną wiadomość  z ofertą.

10. Zapis strony wyjścia
Dzięki zapisowi strony wyjścia właściciel ma możliwość sprawdzenia z jakiej strony klient opuścił sklep oraz może przeanalizować przepływ użytkowników.

11. Lista życzeń
Dodanie produktów do listy życzeń daje klientowi możliwość ich zakupu w innym terminie, bez konieczności ponownego wyszukiwania w sklepie.

 

 

Grzegorz Sadłoń małe zdjęcie

Grzegorz Sadłoń

Prezes zarządu w Codarius.com.

Praktyk z ponad 12 letnim doświadczeniem w budowie sklepów internetowych. 

 

5 wskazówek na poświeteczne zwiększenie sprzedaży w sklepie internetowym

 

W ostatnich tygodniach roku i na początku stycznia ruch w Twoim sklepie może być nieco stagnacyjny, ale możesz temu zapobiec korzystając z naszych wskazówek, stymulując potrzeby swoich klientów. Poznaj 5 naszych wskazówek jak zwiększyć ruch po świątecznej przerwie w Twoim sklepie internetowym.

 

1. Rozpocznij zabawny poświąteczny konkurs

Konkursy to jedne z najbardziej efektywnych działań publicznych, które zwiększają zainteresowanie daną marką. Tego typu działania najlepiej sprawdzają się, kiedy są przeprowadzane za pośrednictwem mediów społecznościowych, wówczas mamy do czynienia ze zjawiskiem, gdzie to internauci pośredniczą w zwiększaniu świadomości marki i to oni sprawiają, że Twój sklep trafia do szerszej grupy odbiorców dzięki udostępnieniom, komentarzom, polubieniom etc. 

Ciekawym pomysłem może być konkurs na najlepsze zdjęcie lub film z nietrafionym  prezentem świątecznym, a zwycięzca z największą ilością polubień otrzymuję kupon rabatowy na zakupy w sklepie online.

 

2. Specjalny katalog produktów

Możemy ukierunkować się na konkretną okazję w sezonie np. walentynki, dzień dziecka itp. Tworząc specjalna ofertę zawierająca produkty, które mogą być atrakcyjne w danym okresie ułatwiamy klientom odnalezienie tego czego potrzebują, a tym samym mamy lepsze podłoże do wypromowania sklepu przed danym świętem. W okresie po Bożym Narodzeniu idealną okazją jest sylwester oraz noworoczne postanowienia i metamorfozy.

 

3. Nie zapomnij o wyjątkowym wyglądzie sklepu

Nie zapomnij o wyjątkowym wyglądzie sklepu, który będzie nawiązaniem do zbliżającego się święta. Podczas gdy sklepy stacjonarne zachwycają świątecznymi dekoracjami, Twój sklep online nie powinien odbiegać od tego wyjątkowego klimatu. Jeśli zamierzasz rozpocząć poświąteczną wyprzedaż zadbaj o to, aby na stronie znajdowały się odpowiednie akcenty, które od razu po wejściu do sklepu zasugerują panujący klimat – poświątecznej wyprzedaży. 

Musisz pamiętać o tym, że żaden użytkownik sklepów internetowych nie lubi kopania diamentów, woli gdy diamenty są na wyciągnięcie ręki. Hierarchia podstron i ich poziomów powinna być przemyślana, tak aby klient z łatwością mógł dotrzeć do tego czego potrzebuje i widziała w jakim miejscu się znajduje.  

 

4. Podtrzymuj wysyłanie mail do końca roku

Wiele sklepów detalicznych popełnia ten sam błąd – przestają rozsyłać maile po okresie świątecznym. Prawdą jest, że ludzie ciągle kupuje, popyt nieco maleje, ale nadal wykazujemy chęć nabywania dóbr, szczególnie w atrakcyjnej cenie. Podtrzymywanie mailing’u zwiększa Twoje szanse na sprzedaż, po świętach bożonarodzeniowych zaczynamy skupiać się na swoich potrzebach, często związanymi z postawą ‘’będę lepszą osobą’’. Jest to idealny moment na błyskawiczny ruch marketingowy.  

 

5. Nowy rok, nowe produkty, nowe promocję

Z nadchodzącym nowym rokiem zadbaj o to aby nie tylko Twoi klienci rozpoczynali go z nowym nastawieniem, dotrzymaj im kroku wprowadzając do sklepu nowe produkty. Kampanię marketingową możesz rozpocząć połowie grudnia, po to żeby klient widział co nowego czego go w nadchodzącym roku. Takie działanie zapewni nam, że sprzedaż w styczniu nie spadnie drastycznie w dół, ponieważ nowości zawsze ciekawią i przyciągają klientów. Jeśli możesz sobie pozwolić na wypuszczeniu nowych produktów nastaw się atrakcyjne promocje, jak na przykład drugi produkt za grosz.

 

Okres Bożego Narodzenia to najpiękniejszy moment w całym roku, biorąc pod uwagę nie tylko magę świąt, ale także przychody w firmie. Nic jednak nie jest przesądzone, ponieważ jeśli będziemy myśleć kreatywnie to każdy dzień w roku może być magiczny.

 

 

Grzegorz Sadłoń małe zdjęcie

Grzegorz Sadłoń

Prezes zarządu w Codarius.com.

Praktyk z ponad 12 letnim doświadczeniem w budowie sklepów internetowych. 

 

Jak rozkręcić sklep internetowy, aby sprzedawał więcej

 

Samo uruchomienie sklepu internetowego, to najłatwiejsze zadanie i początek znacznie trudniejszej drogi. Poznaj naszą listę 7 rzeczy, bez których e-commerce nie będzie rósł. 

 

1. Design sklepu

Nie ważne jak świetny jest Twój produkt i jak unikalny ponieważ aż 93% kupujących przyznaje, że to wygląd sklepu jest dla nich kluczowym czynnikiem zakupu. To układ strony i odpowiednia hierarchia podstron oraz intuicyjność sklepu powoduje, że klient decyduje się na zakup – bo to takie proste i łatwe. Użytkownik nie powinien zastanawiać się co powinien kliknąć i gdzie, żeby dotrzeć do miejsca docelowego, sklep powinien być tak ułożony, aby klient nie myślał nad tym co robi, tylko działał intuicyjnie. Aspekty wizualne również są bardzo ważne, im lepiej wyeksponujemy produkt tym większe szanse na sprzedaż.

Blisko 40 % dokonanych zakupów online odbywa się na urządzeniach mobilnych. Upewnij się, że Twój sklep wygląda i funkcjonuje bez zarzutów na Twoim telefonie. 

 

2. Pozycjonowanie

Bez dobrego pozycjonowania, nikt nie odnajdzie Twojego sklepu. O wiele lepiej jest zlecić to zadanie doświadczonym i rzetelnym firmom pozycjonującym lub agencjom marketingowym niż samemu metodą prób i błędów dochodzić do danych wyników przez rok, a wykwalifikowany zespół mógłby osiągnąć te same wyniki w miesiąc. 

 

3. SEO Blog

Genialnym pomysłem i nie czasochłonnym jest prowadzenie bloga. Jeśli raz w tygodniu poświęcimy średnio godzinę na napisanie jednego artykułu to w skali roku mamy już 52 wpisy, które wpływają na optymalizację. Każdy post to około 500 słów, które zwiększają szanse na odnalezienie Twojego sklepu za pomocą silnika wyszukiwarki internetowej. 

 

4. Dbaj o klientów

Zachęcaj do zakupu swoich towarów poprzez promocje czasowe, kody rabatowe lub programy lojalnościowe. Podziękuj stałym klientom za to, że są wierni Twojej marce za pomocą vouchera lub drobnego gratisu podczas kolejnych zakupów tylko dla ekskluzywnych klientów, po to aby i wiedzieli, że są traktowani wyjątkowo. Nic tak nie działa na konsumentów jak atrakcyjna cena podczas czasowej promocji, wówczas klient czuje, że łapie wyjątkową okazję. 

Dbaj o swoich klientów, pytaj ich o opinię, zachęcaj do zapisu do newsletter’a, przesyłaj kupony rabatowe w dniu ich urodzin, nie trać z nimi kontaktu. 

 

5. Social Media

Media społecznościowe to dobre miejsce na zwiększenie popularności sklepu. Poprzez dodawanie zabawnych postów lub inspirujących zdjęć, filmów etc.  zwiększamy swoją popularność wśród potencjalnych klientów i łatwiej jest dotrzeć do docelowej grupy. Większość portali społecznościowych oferuję także możliwość reklamowania swoich produktów, reklamy są spersonalizowane dla każdego użytkownika tak więc istnieje większa szansa na odnalezienie swojego targetu. 

 

6. ‘’O Nas’’ 

Czyli wszystko to co klient powinien wiedzieć o Tobie, Twojej firmie i pracownikach. Zamiast ograniczać się tylko do podstawowych danych kontaktowych pomyśl o przedstawieniu swojej firmy jako grupę ludzi, którzy mają wspólną misję i cele. Krótka historia powstania, powody dla których sklep został uruchomiony oraz informację o pracownikach ze zdjęciem ociepli wizerunek oraz dzięki temu zdobędzie zaufanie klientów. 

Zbyt duża ilość informacji może przytłoczyć klientów, jeśli zależy Ci na dodaniu obszernej historii firmy oraz biografii pracowników doradzamy rozdzielenie treści na dwie podstrony. 

 

7. Pozwól kupować i oceniać

Utwórz na stronie głównej sekcję z najlepiej sprzedającymi się przedmiotami, po to aby klienci widzieli najchętniej kupowane przedmioty, co może zachęcić ich do zakupu. Możliwość dodawania recenzji produktów powoduje, że mamy większe zaufanie do sklepu. Klient zawsze może dodać swoją ocenę dla danego produktu, dzięki temu jest bardziej ufny, ponieważ wszyscy wiemy, że sklep, który sprzedaje przedmioty nie warte swojej ceny nigdy nie zdecyduje się na taką możliwość. 

 

Wszystkie wyżej wymienione elementy są ważne i pomagają nam w generowaniu sprzedaży. Drugim ważnym elementem jest osoba, która będzie to wdrażać i nadzorować. Wyciągnięcie wniosków i wprowadzanie zmiana na bieżąco, jest równie ważne jak posiadanie odpowiedniego planu. E-commerce Manager to osoba, która w Twoim biznesie e-commerce powinna pełnić taką funkcję. Jeżeli jej nie posiadasz, to dostawca Twojego oprogramowania powinien Ci w tym pomóc. W Codarius.com dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z naszymi klientami.

 

 

Grzegorz Sadłoń małe zdjęcie

Grzegorz Sadłoń

Prezes zarządu w Codarius.com.

Praktyk z ponad 12 letnim doświadczeniem w budowie sklepów internetowych. 

 

Jak wykorzystać Facebooka do sprzedaży produktu premium, którego nikt nie zna?

 

Generowanie ruchu UU (unikalnego użytkownika), który przekłada się na sprzedaż, to dla każdego e-commercu trudne zadanie. Wykorzystujemy do tego różne kanały marketingowe, które z różną skuteczności wpływają na sprzedaż i zaangażowanie użytkowników. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak można wykorzystać social media do wygenerowania pierwszej sprzedaży na sklepie internetowym z produktem, którego na rynku nikt nie zna oraz jak walczyć z konkurencją, która ma większe nakłady na marketing.

Trudne zadanie szczególnie na początku drogi, ale case study jakie dzisiaj opisuję, to idealny przykład tego, że odpowiednio zaplanowana strategia na dany kanał marketingowy, przekłada się na realne wynik sprzedażowe. Wniosek jest jeden, do każdego kanału marketingowego musisz podejść w ten sam sposób – nie ma dróg na skróty!

 

Dzisiaj opisuję case study naszego klienta PMO Oils, który stanął przed następującymi wyzwaniami:

_Jak sprzedać olej samochodowy klasy premium na rynku, który jest mocno obłożony przez duże i znane marki/koncerny;

_Jak przekonać użytkowników do zmiany oleju samochodowego na PMO.

 

Poznaj PMO

Marka PMO Oils to producent wysokiej jakości olejów samochodowych. Stworzyli unikalnej jakości oleje z serii „Professional Motor Oil”, które dzięki swojej jakości zaliczane są do marek premium. Wszystkie oleje produkowane są w najnowocześniejszej i największej fabryce w Europie, co już świadczy o ich jakości. Bazy dla olejów PMO dostarczane są tylko przez największe światowe koncerny.

Patrząc z boku można dojść do wniosku, że jest to spore wyzwanie, aby przekonać statystycznego użytkownika, który przez 10 lat korzysta z olejów samochodowych jednego producenta do zmiany na olej marki, o której słyszy pierwszy raz. 

Pierwszym ważnym elementem przewagi konkurencyjnej PMO, było dostarczenie produktu wysokiej jakości, która przekona użytkowników do zmiany.

 

Jak PMO dba o jakość produktów:

_Pierwsza kontrola – podczas dostawy olejów bazowych oraz uszlachetniaczy sprawdzana jest jakość komponentów;

_Druga kontrola – po procesie ”blendowania” czyli łączenia wszystkich komponentów, produkt poddawany jest kontroli jakości;

_Trzecia kontrola – po nalaniu gotowego produktu do opakowań, odbywa się ostateczna kontrola jakości przed wydaniem produktu do sprzedaży. 

 

1 krok – profil marki na Facebooku

Podczas procesu tworzenia sklepu internetowego, podjęta została decyzja, że najszybciej będzie trafić do klienta docelowego poprzez działania na Facebooku. Przygotowany został profilu marki, opisy, grafiki oraz pierwsze postów. Działania te były wstępem do kampanii z influencerem. 

 

Profil marki na Facebooku – link 

 

2 krok – sklep internetowy 

Kolejnym krokiem było zbudowanie sklepu internetowego,  który będzie odpowiadał za generowanie sprzedaży. Wdrożyliśmy sklep w oparciu o naszą platformę Codarius, która została dopasowana do wymagań klienta oraz specyfiki produktu. Zadbaliśmy również o infrastrukturę serwerową, która będzie w stanie obsłużyć ruch podczas kampanii z influcencerem.

 

Główne wyzwania klienta na etapie budowy systemu e-commerce:

_Wprowadzenie na rynek nowej marki olejów samochodowych do trudnej i wymagającej branży;

_Budowę sklepu internetowego w bardzo krótkim czasie – deadline 1 miesiąc;

_Przygotowanie procesów skutecznie łączących sprzedaż B2C i B2B;

_Przygotowanie infrastruktury serwerowej pod obsługę ruchu z kampanii marketingowych.

 

Co zrobiliśmy: 

_Przygotowaliśmy szablon graficzny sklepu; 

_Skonfigurowaliśmy platformę i dodaliśmy produkty za klienta; 

_Skonfigurowaliśmy wszystkie funkcjonalności marketing automation; 

_Przygotowaliśmy wielowariantowość produktów; 

_Przygotowaliśmy plik produktowy do Ceneo i Google Merchant Center; 

_Przygotowaliśmy integrację z Ceneo; 

_Wdrożyliśmy kody śledzenia oraz kody związane z monitorowaniem działań marketingowych.

 

3 krok – kampania z influencerem  

Teraz przechodzimy do sedna całej strategii. Pierwszym momentem, który pozwolił na dotarcie do szerszej grupy odbiorców, była kampania ze znanym w branży motoryzacyjnej infuencerem – Kickster ZnaFca.

Na początku powstał film promocyjny pokazujący proces produkcyjny oleju samochodowego marki PMO, który zainteresował ponad 658 797 użytkowników kanału Kickster. 

 

Zobacz video:

 

Po publikacji video na profitu marki bardzo szybko pojawiło się ponad 3300 polubień! Aby utrzymać zainteresowanie nowych użytkowników, osoba Kickstera pojawiała się w serii kolejnych postów w postaci memów, śmiesznych grafik czy postów edukujących użytkowników pod kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Kilka postów oraz zasięgi jakie wygenerowały:

 

  

 

Efekty i wyniki

Sprzedaż generowana przez sklep internetowy (zobacz sklep) przełożyła się na następujące wyniki:

 

Ruch UU (unikalnych użytkowników) skoczył od 0 do ponad 47 000 użytkowników miesięcznie;

+900 zrealizowanych zamówień od uruchomienia sklepu;

+1000 klientów od uruchomienia sklepu;

Odzyskanie ponad 23% porzuconych koszyków.

 

 

 

Grzegorz Sadłoń małe zdjęcie

Grzegorz Sadłoń

Prezes zarządu w Codarius.com.

Praktyk z ponad 12 letnim doświadczeniem w budowie sklepów internetowych. 

 

Ranking sklepów internetowych w 2018

 

Serwis Opineo.pl jak co roku przygotowuje ranking najlepiej ocenianych przez użytkowników sklepów internetowych. Na tegoroczną edycje raportu jeszcze czekamy, także dzisiaj pokażemy Wam najlepsze sklepy internetowe z podziałem na kategorie z 2018 roku.

Raport powstał na podstawie niemal dwóch milinów głosów i zawiera 38 tysięcy ocenianych sklepów i ponad 164 wyróżnienia. Sama metodologia badania opierała się o 4 elementy:

 • Szybkość realizacji zamówienia w danym sklepie;
 • Zadowolenie z obsługi klienta;
 • Jakość pakowanej przesyłki; 
 • Chęć polecenia sklepu swoim znajomym. 

Każdy z tych elementów był oceniany w skali od 1. do 5. punktów. Pieczę nad metodologią badania objęła firma badawcza Nielsen, która zaopiniowała proces oceny danych sklepów internetowych. 

„Metodologia rankingu Opineo
charakteryzuje się prostotą
i czytelnością. Jest zbudowana
rzetelnie i w sposób powtarzalny
kontynuowana od 2010 roku,
co pozwala na zachowanie
porównywalności ocen na przestrzeni
kolejnych edycji. Dodatkowo
metodologia, poza czystą oceną
konsumencką sklepów, uwzględnia
i docenia ich gotowość do wsłuchania
się w opinię kupujących. Dzięki temu
ranking odzwierciedla faktyczne
nastroje konsumentów i daje
miarodajny obraz pozycji e-sklepów
w branży handlu internetowego.

Karolina Flaht-Soroka – Client Business Partner w Nielsen

 

Zobacz listę najlepiej ocenianych sklepów internetowych przez Polaków w 2018:

 

Najlepsze sklepy internetowe w 2018:

 1. eobuwie.com.pl 
 2. Decathlon.pl 
 3. North.pl
 4. Apteka-melissa.pl
 5. Morele.net
 6. Sklep.sfd.pl
 7. Aptekagemini.pl
 8. Wittchen.com
 9. Manada.pl
 10. Bonito.pl

 

Najlepsze sklepy internetowe z kategorii RTV/AGD:

 1. North.pl
 2. Morele.net
 3. X-kom.pl
 4. Oleole.pl
 5. Agdmaster.com
 6. Neo24.pl
 7. Zadowolenie.pl
 8. Avans.pl
 9. Electro.pl
 10. Neonet.pl

 

Najlepsze sklepy internetowe z branży Zoologicznej:

 1. Zooart.com.pl
 2. Fera.pl
 3. Krakvet.pl
 4. Telekarma.pl
 5. Zooplus.pl
 6. Naszezoo.pl
 7. Apetete.pl
 8. E-sklep.kakadu.pl
 9. Swiatkarm.pl
 10. Petkarma.pl

 

Najlepsze sklepy internetowe z kategorii Gry:

 1. Aleplanszowki.pl
 2. Dragonus.pl
 3. Edugaleria.pl
 4. Am76.pl
 5. Gryplanszowe.pl
 6. Zabawkizpasja.pl
 7. Rema.com.pl
 8. Powerplay.com.pl
 9. Toysplanet.pl
 10. 3kropki.pl

 

Najlepsze sklepy internetowe z kategorii Odzież i obuwie:

 1. eobuwie.com.pl
 2. Wittchen.com
 3. Ombre.pl
 4. Astratex.pl
 5. Goodlookin.pl
 6. Netmoda.pl
 7. Puccini.pl
 8. Kontri.pl
 9. Lubiebuty.pl
 10. Panitorbalska.pl

Najlepsze sklepy internetowe z kategorii Żywność:

 1. Bdsklep.pl
 2. Chocolissimo.pl
 3. Sklep.brat.pl
 4. Krukam.pl
 5. Magicznyogrod.pl
 6. Biosklep.com.pl
 7. Sklepy-cynamonowe.eu
 8. Sklepkawa.pl
 9. Cosdlazdrowia.pl
 10. Krainaherbaty.pl

 

Najlepsze sklepy internetowe z kategorii Zdrowie i uroda:

 1. Sklep.sfd.pl
 2. Manada.pl
 3. Ezebra.pl
 4. e-glamour.pl
 5. Hairstore.pl
 6. Iperfumy.pl
 7. Elnino-parfum.pl
 8. Mintishop.pl
 9. Pachnidelko.pl
 10. Estyl.pl

 

Pełną listę laureatów znajdziecie na stronie Opineo.pl

 

grzegorz sadlon.png Porównanie stawek i prowizji płatności online ranking 2018

Autor: Grzegorz Sadłoń

CEO w Codarius.com

 

 

Jak zacząć projektowanie logotypu dla swojej marki

Dużo osób uważa, że logo jest bardzo łatwe do stworzenia. To przecież tylko symbol marki (sygnet) oraz graficznie zapisana nazwa (logotyp). Nic bardziej mylnego. Żeby stworzyć dobre logo potrzebna jest wiedza, doświadczenie oraz czas. Nie sztuką jest stworzenie efekciarskiego logo, sztuką jest zaprojektowanie logo, które będzie efektywne. 

Logo = sygnet + logotyp

 

Naszkicuj projekt

Zacznij od wypisania słów, które kojarzą się z Twoją firmą. Możesz skorzystać z gotowej listy, którą przygotowałeś przy poszukiwaniu idealnej nazwy. Przeczytaj ją kilka razy i zastanów się co chcesz przekazać za pomocą logo. Zapomnij o komputerze, najlepszym przyjacielem projektanta jest ołówek i kartka. Znacznie szybciej naszkicujesz swoje pomysły na kartce niż w  programie graficznym. Rysuj ile się da. Teraz nie ma lepszych i gorszych pomysłów. Nawet jeśli coś wyda Ci się głupie, może okazać się pomocne w poszukiwaniu idealnego logo, dlatego nie rezygnuj. Jeśli wyczerpałeś wszystkie pomysły na dzisiaj, odpocznij i wróć jutro.

 

Kieruj się zasadami jakie powinno spełniać logo

W projektowaniu warto kierować się kilkoma zasadami, które mówią jakie powinno być logo:

 • Odpowiadające – przesłaniu marki oraz strategii. Loga ma dla Ciebie pracować i spełniać obowiązki wizerunkowe, nie przywiązuj się do niego emocjonalnie, to Twoje narzędzie;
 • Proste – kiedy zaczniesz tworzyć wieloelementowe logo, w pewnym momencie zacznie przypominać ilustrację. Przypomnij sobie loga znanych marek, np. Apple lub McDonald’s. W prostocie siła;
 • Łatwe do zapamiętania – im prostszy projekt, tym łatwiejszy do zapamiętania;
 • Ponadczasowe – dobre logo będzie sprawdzało się dzisiaj, za 10, 20 i 30 lat, nie poddawaj się trendom;
 • Uniwersalne – zaprojektuj logo, które będzie wyglądało dobrze nie tylko na stronie internetowej, ale też na wizytówkach, reklamach, bilbordach oraz gadżetach promocyjnych;
 • Unikalne – wszystkie pomysły, które wpadają jako pierwsze do głowy są już najczęściej zajęte, logo fryzjera nie musi przedstawiać nożyczek, poszukaj czegoś abstrakcyjnego, wzbudź w odbiorcy emocje i skojarzenia, bądź inny, unikaj banałów i szukaj dwuznaczności;
 • Dopasowane – nie tylko do branży, ale przede wszystkim do Twojej grupy docelowej.

 

Przenieść projekt do programu graficznego

Gdy już masz projekt możesz go przenieść do programu graficznego i dopracować lub zlecić to grafikowi. Jeżeli pracujesz sam nad logo to pamiętaj, żeby korzystać z grafiki wektorowej (Adobe Illustrator lub Corel Draw), ponieważ pozwoli to zmieniać rozmiar Twojego logo bez utraty jakości. Eksperymentuj z kolorami, krojami pisma, wielkością, ale pamiętaj, żeby nie przesadzić.

Trzymaj się tych kilku zasad:

 • Nie używaj więcej niż trzech kolorów;
 • Nie używaj więcej niż dwóch krojów pisma;
 • Pozbywaj się wszystkiego co nie jest konieczne;
 • Logo zawsze musi dobrze wyglądać (małe/duże, pozytyw/negatyw).

Na koniec PROTIP od Jacka Kłosińskiego

grzegorz sadlon.png Porównanie stawek i prowizji płatności online ranking 2018

 

Autor: Grzegorz Sadłoń

CEO w Codarius.com

 

 

Jak wybrać nazwę dla swojej marki lub sklepu internetowego

Jednym z najważniejszych elementów zakładania sklepu internetowego jest wybór nazwy sklepu czy marki. Od tego wszystko się zaczyna. Na tym etapie papier wszystko przyjmie, ale trzeba pamiętać, że zmiana marki czy rebranding na dalszym etapie rozwoju Twojego biznesu może być procesem kosztownym i trudnym. Dlatego warto poświęcić odrobinę więcej czasu i stworzyć nazwę z której będziesz zadowolony.

 

Wygeneruj jak najwięcej skojarzeń z Twoją działalnością

Na samym początku wypisz wszystkie wyrazy i zwroty, które kojarzą się z branżą w której działasz, z marką oraz produktami. To mogą być bardzo bliskie lub dalekie skojarzenia. Nie ograniczaj się w tym momencie. Pozwól myślom płynąć. Przy generowaniu pomysłów przydatne mogą okazać się słowniki, np. języka polskiego, synonimów czy wyrazów bliskoznacznych. Powiększą Twoją listę a może jakiś synonim okaże się strzałem w dziesiątkę.

Nazwa jednego z największych serwisów społecznościowych powstała przy użyciu słownika. Jack Dorsey, jeden z co-funderów szukał nazwy idealnie pasującej do zamysłu minimum słów, maksimum treści. Po przeszukaniu słownika znalazł słowo Twitter, co oznacza świergot, ptasi trel.

 

Zabaw się słowami i stwórz coś niepowtarzalnego

W tym momencie powinieneś mieć długą listę pomysłów, czyli materiał z którym możesz pracować. To czas, kiedy możesz łączyć wyrazy, dzielić, zmieniać kolejność liter, żeby powstało to coś, czyli nazwa Twojego sklepu czy marki. Trudne? Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, ale możesz sprawdzić w jaki sposób zrobiły to znane firmy. Powinno pomóc.

 • LENOVO – powstało z połączenia dwóch słów “le” (ze starej nazwy Legend) oraz “novo” co po łacinie oznacza nowy),
 • Amazon – pochodzi od nazwy rzeki Amazonki,
 • KFC – jest to skrót od pierwszych liter wyrazów Kentucky Fried Chicken,
 • BlackBerry – nazwa została wybrana ze względu na podobieństwo przycisków klawiatury do pestek, które składają się na owoce jeżyny,
 • LEGO – skrót duńskiego zwrotu LEg GOdt, który oznacza baw się dobrze.

 

Wybierając najlepszą nazwę weź pod uwagę kilka zasad:

Ostatnim etapem jest weryfikacja i wybranie zwycięzcy. Który pomysł jest najlepszy? Czy powinieneś sugerować się tylko własną opinią czy zapytać innych o zdanie? Istnieje kilka zasad jakie powinna spełniać dobra nazwa:

 • odpowiadająca – przesłaniu marki oraz strategii. Nazwa to nie tylko ładne słowa, ale także jeden z elementów wizerunkowych, dlatego zadbaj, żeby nazwa komunikowała wartości marki,
 • prosta – nie twórz skomplikowanych, trudnych do wypowiedzenia i zapisania nazw,
 • łatwa do zapamiętania – nazwa powinna zapadać w pamięć,
 • bezpieczna – nie powinna naruszać prawa, dobrych obyczajów i nie może być zastrzeżona jako znak towarowy,
 • unikalna – trudno w tych czasach o nazwę, która jest wolna i będzie tylko nasza, dlatego wybierając odpowiednią nazwę upewnij się czy nie jest już zajęta,
 • dopasowana – nie tylko do branży, ale przede wszystkim do Twojej grupy docelowej,
 • pozytywna – niektóre słowa mają pozytywne znaczenie w języku polskim, ale niekoniecznie już w języku obcym. Nie ma to większego znaczenia, jeśli nie planujesz sprzedawać za granicą.

 

Na koniec PROTIP od Jacka Kłosińskiego

grzegorz sadlon.png Porównanie stawek i prowizji płatności online ranking 2018

 

Autor: Grzegorz Sadłoń

CEO w Codarius.com

 

 

Jak segmentować użytkowników w sklepie internetowym?

Właściciele nowych sklepów online skupiają się przede wszystkim na dotarciu z ofertą do tych klientów, którzy po prostu szukają konkretnego, specyficznego produktu. Strategia ta faktycznie sprawdza się w przypadku bardzo niszowej branży. Co jednak w sytuacji, gdy odbiorcami oferty jest duża i wymagająca grupa? Tutaj z pomocą przychodzi segmentacja użytkowników, która, choć znana od dekad, dopiero od niedawna zyskuje na znaczeniu w branży e-commerce. W tym wpisie podpowiemy przede wszystkim, jak w 3 krokach zebrać najważniejsze dane o użytkownikach.

W jakim celu prowadzi się segmentację użytkowników?

Sklepy internetowe nieustannie poszerzają swój asortyment, a więc kierują swoją ofertę do coraz szerszej grupy odbiorców. Wystarczy wyobrazić sobie sytuację, w której każdego dnia dziesiątki osób zamawiają na Twojej platformie ten sam produkt. Teoretycznie wniosek jest tutaj jasny – wszystkie te osoby potrzebowały tej rzeczy, a więc grupa docelowa została trafnie określona – jesteś tego absolutnie pewny?

Wystarczy tylko zerknąć na podstawowe dane o tych osobach. W grupie może znaleźć się młody człowiek w wieku 21 lat, dojrzały mężczyznę po 40. roku życia, świeżo upieczona matka czy kobieta przebywająca już na emeryturze. To fakt, wszystkich z nich połączyła potrzeba posiadania konkretnego produktu, ale jednocześnie dzieli je… dosłownie wszystko. Jeśli zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego jedni klienci dokonują zamówienia w sklepie tylko raz i nigdy do niego nie wracają, a inni robią to regularnie, już rysuje Ci się jasna odpowiedź. Nie została przeprowadzona segmentacja użytkowników i Twój sklep internetowy zwyczajnie nie jest w stanie sprostać potrzebom różnych grup docelowych.

Krok 1: Przeanalizuj dane o swoich klientach

Każda segmentacja użytkowników musi mieć swój początek w analizie tych danych, które już posiadasz. Procesu tego nie można więc wykonać, zanim jeszcze firma powstanie. Z tego powodu na początku określamy ogólną grupę docelową, a dopiero po pewnym czasie od rozpoczęcia działalności przechodzimy do segmentacji.

Na jakie dane warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na:

 • wiek oraz płeć kupujących,
 • godziny składania zamówień,
 • urządzenia, z których korzystają (komputery, smartfony, tablety),
 • wartość koszyków zakupowych.

Już w tym momencie będziesz mógł zauważyć pewne prawidłowości. Na przykład, że największe zakupy robią mężczyźni w średnim wieku, korzystając z urządzeń mobilnych i zamawiając głównie w godzinach popołudniowych.

Krok 2: Określ zachowania konsumentów

Po wstępnej analizie danych otrzymasz rozbudowany przekrój społeczny klientów Twojego sklepu. Warto więc teraz zagłębić się nieco w tematy związane z psychologią. Jeśli z oferty korzysta wiele osób starszych, to wiesz, że dla nich najważniejsze będzie bezpieczeństwo zakupów oraz intuicyjny interfejs. Młodym ludziom będzie zależało głównie na szybkich płatnościach, ciekawych promocjach oraz przede wszystkim na dobrej platformie do zakupów mobilnych.

To oczywiście tylko przykłady. Na podstawie wcześniej zebranych danych powinieneś lepiej poznać profil osób najchętniej sięgających po Twoje produkty.

Krok 3: Zaproponuj użytkownikom sklepu prostą ankietę

Do tej pory opieraliśmy się tylko i wyłącznie na analizach, a oczywiste jest to, że najcenniejsze informacje to te, których udzielają sami zainteresowani. Sposób na zebranie tych danych jest niezwykle prosty – wystarczy uruchomić na stronie ankietę i dopytać o różne szczegóły, ważne z punktu widzenia dopasowania oferty do potrzeb.

Podsumowanie: Co daje segmentacja użytkowników?

Segmentacja użytkowników sklepu to najlepszy i jednocześnie stosunkowo niedrogi, sposób na to, aby poznać preferencje całej grupy docelowej danej oferty. Segmentując klientów, można stopniowo modernizować swój sklep i dopasowywać go do potrzeb wszystkich tych osób, a w szczególnie do tej grupy, która przynosi największe dochody.

Jest to jednak proces trudny, do który wymaga zastosowania specjalistycznych narzędzi. W Codarius proponujemy nowoczesną platformę e-commerce, która w sposób zautomatyzowany zbiera wszystkie istotne dane i realizuje wiele strategii marketingowych. Skorzystaj więc z naszej pomocy już dzisiaj i w pełni wykorzystaj potencjał rzetelnej segmentacji użytkowników.

 

Identyfikacja użytkownika w sklepie internetowym – jak może pomóc w e-commerce?

Czy wiedziałeś o tym, że wielu nowo zarejestrowanych użytkowników Twojego sklepu internetowego to osoby, które być może nie raz gościłeś już na swojej stronie? Masz świadomość tego, że nawet osoba mająca założone konto może wielokrotnie odwiedzać Twoją platformę anonimowo, bez logowania się, po prostu przeglądając ofertę? Posiadanie takich danych jest bardzo istotne z punktu widzenia utrzymania klienta i dlatego warto postawić na profesjonalną identyfikację usera. Na czym polega ten proces i w jaki sposób pomaga on w e-commerce? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Typowe problemy sklepów internetowych

Wielu właścicieli portali działających w branży e-commerce spotyka się z problemem bardzo niskiego wskaźnika konwersji. Stronę każdego dnia odwiedza mnóstwo osób, ale niestety nie przekłada się to w żaden sensowny sposób na zyski. Potencjalni klienci przychodzą, zostają chwilę na stronie, a następnie odchodzą. Bardzo możliwe, że wracają w przyszłości, ale wciąż nie wiemy, czy ostatecznie zdecydowali się na skorzystanie z oferty.

Innym problemem są tzw. porzucone koszyki oraz stopniowy spadek aktywności użytkowników. Klienci dokonujący do tej pory zakupów na platformie regularnie, nagle zaczynają ją porzucać. Odwiedzają ją coraz rzadziej, mniej zamawiają, aż w końcu znikają na dobre.

Podstawową metodą przeciwdziałania tym problemom jest nie tylko stałe dopasowywanie oferty i samej platformy handlowej do oczekiwań klientów. To także regularna komunikacja z użytkownikami, która formą powinna być dopasowana do ich potrzeb. Usprawnienie działań marketingowych jest możliwe wyłącznie z wykorzystaniem rozbudowanych danych i identyfikacja użytkownika jest tutaj absolutną podstawą.

Nowy użytkownik, ale… stary bywalec sklepu online

Użytkownik Twojego sklepu internetowego może regularnie odwiedzać stronę, nie logując się na nią. Na witrynę wielokrotnie zagląda również mnóstwo gości niezarejestrowanych, którzy być może w przyszłości zdecydują się skorzystać z oferty.

Nikt nie byłby oczywiście w stanie monitorować tak ogromnych ilości danych i dlatego z pomocą przychodzą tutaj funkcje marketing automation. Zautomatyzowane skrypty, odpowiednio zaprogramowane i wyposażone w sztuczną inteligencję, monitorują zachowania użytkowników przez całą dobę. Kiedy konkretna osoba zarejestruje się na stronie, wcześnie zebrane dla niej dane zostaną przypisane do tego konta.

Jak wykorzystać identyfikację użytkownika?

Dane zebrane o użytkownikach Twojego sklepu są bezcenne i przy odpowiedniej ich analizie możesz je wykorzystać na wiele różnych sposobów. Oto kilka przykładów zastosowania identyfikacji użytkownika do reakcji na różne zachowania klientów:

Zachowanie użytkownika Działanie marketingowe
Użytkownik właśnie zarejestrował swoje konto, ale odwiedzał stronę wcześniej. Przesłanie wiadomości powitalnej wraz z ciekawymi ofertami na stronie przygotowanymi na podstawie jego wcześniejszej aktywności na stronie sklepu.
Użytkownik dużo kupował na stronie i nadal często na nią zagląda, jednak nic nie zamawia. Przedstawienie aktualnych promocji produktów, którymi może być zainteresowany na podstawie preferencji zakupowych.
Użytkownik przestał odwiedzać sklep internetowy. Wysłanie wiadomości w postaci zachęty do powrotu, na przykład poprzez dostarczenie kodu rabatowego czy zaoferowanie darmowej wysyłki.

Podsumowanie: kompleksowe zbieranie danych to podstawa

Jak widać, szczegółowe dane o użytkownikach można wykorzystać do poprawy wskaźnika konwersji oraz zwiększenia zysków ze sprzedaży. Informacje te stają się także kluczowe w segmentacji użytkowników. Ten proces stanie się podstawą do dopasowania samej platformy oraz oferty sklepu do potrzeb całej grupy docelowej.

Najważniejsze jest jednak to, aby dysponować narzędziami, które naprawdę skutecznie i kompleksowo zbierają takie informacje. W naszej firmie Codarius stworzyliśmy nowoczesny system, wyposażony w funkcje marketing automation, który precyzyjnie zbierze wszystkie istotne informacje. Jeśli chcesz, aby Twój sklep dynamicznie się rozwijał i spełniać potrzeby wszystkich klientów, skontaktuj się z nami już teraz. Zaproponujemy najlepsze na rynku rozwiązania i pomożemy w rozbudowie platformy e-commerce.

 

Jak zarządzać cyklem życia klienta w e-commerce? Podpowiadamy!

Prowadzenie własnego sklepu internetowego niewątpliwie wiąże się z zaplanowaniem i wdrożeniem strategii marketingu za pośrednictwem wiadomości e-mail wysyłanych do klientów. Jednym z efektywniejszych sposobów prowadzenia takiej komunikacji jest oparcie się na tzw. cyklu życia klienta. Jeśli chcesz wiedzieć, jak wykorzystać tę technikę, przeczytaj poniższy wpis!

Cztery podstawowe scenariusze działań

Tzw. cykl życia klienta, określany również mianem marketingu lifecycle, to rozbudowany zbiór różnorodnych zasad dotyczących sposobów komunikacji z użytkownikiem sklepu internetowego. Aby to w łatwy sposób wyjaśnić, przytoczymy bardzo prosty przykład. Kiedy na Twojej stronie rejestruje się nowy klient, tak naprawdę nie znasz jeszcze zbyt dokładnie jego potrzeb. Na tym etapie możesz mu więc wysłać, na przykład jakąś sympatyczną wiadomość powitalną wraz z zachętą do zrealizowania pierwszych zakupów.

Sytuacja zmieni się jednak wtedy, gdy użytkownik będzie zarejestrowany od dłuższego czasu, wykazując się dużą aktywnością zakupową. Na tym etapie znasz już całkiem dobrze jego oczekiwania. W przesyłanych wiadomościach powinny pojawiać się więc zachęty do zakupu, ale tym razem konkretnych już produktów ze sklepu.

Jak widzisz, forma komunikacji powinna się zmienić, gdyż użytkownik dotarł do kolejnego cyklu swojego „życia”. Pierwszym, co trzeba zrobić, jest więc rozróżnienie 4 podstawowych cykli:

 • klient potencjalny,
 • nowy użytkownik,
 • użytkownik aktywny,
 • klient nieaktywny.

Taki podział będzie stanowił bazę, do której następnie należy przygotować odpowiednie strategie komunikacji.

Zbierz dużo danych o kliencie

Pomijając pierwszy cykl życia, a więc klienta potencjalnego, do zaplanowania komunikacji w dalszych etapach potrzeba będzie rozbudowana wiedza. Przed rozpoczęciem marketingu lifecycle, należy bardzo wnikliwie zebrać dane o odbiorcy wiadomości, w tym między innymi:

 • wiek i płeć,
 • preferencje zakupowe,
 • które kampanie reklamowe wykazywały się największą skutecznością,
 • szczegóły dotyczące wielkości sprzedaży.

Jak zarządzać cyklem życia klienta w e-commerce?

Tym sposobem dotarliśmy do kluczowego zagadnienia, a więc do zarządzania wiadomościami wysyłanymi do konkretnych użytkowników. Scenariusze komunikacji przygotowujemy sobie dla 4 osobnych grup, o których wspomnieliśmy nieco wcześniej. W poniższej tabeli zaprezentujemy prosty przykład takiego scenariusza, który na pewno rozjaśni nieco ideę tej formy marketingu.

Cykl życia klienta Charakterystyka Strategia komunikacji
Klient potencjalny Nowo zarejestrowana na stronie osoba, która nie dokonała jeszcze zakupu. To najczęściej atrakcyjna wiadomość powitalna dla nowego użytkownika. To również dobry moment na zaprezentowanie mocnych stron swojego sklepu internetowego. Ponieważ preferencje zakupowe klienta nie są jeszcze znane, formą zachęty może być na przykład drobny rabat na pierwsze zamówienie.
Nowy użytkownik Osoba, która zrealizowała już pierwsze zamówienie w sklepie. Wiadomości mają przede wszystkim zachęcać do dokonania następnego zakupu. Wraz z kolejnymi zamówieniami zbieramy coraz więcej danych o kliencie, mogąc przygotowywać jeszcze lepiej spersonalizowane oferty.
Użytkownik aktywny Klient regularnie robiący zakupy. Komunikacja ma na celu utrzymanie dobrej współpracy z klientem. Na tym etapie dobrze znane są już preferencje zakupowe użytkownika. Wiadomości powinny mieć więc formę mocno spersonalizowaną, prezentującą oferty ze sklepu idealnie dopasowane do potrzeb.
Klient nieaktywny Osoba nielogująca się na stronę od dłuższego czasu. Rozpoczęcie spersonalizowanej kampanii reaktywacyjnej. Wysyłanie wiadomości z zachętą do powrotu do sklepu, na przykład w postaci rabatów, darmowych wysyłek czy gratisowych produktów.

Wiedza i dobre narzędzia to podstawa sukcesu w e-commerce

Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że przygotowanie dobrej strategii marketingu lifecycle dla branży e-commerce wymaga nie tylko dużego doświadczenia, ale także ogromne ilości danych o klientach. Wystarczy jednak skorzystać z platformy Codarius. Wyposażyliśmy ją w nowoczesną funkcjonalność marketing automation. Profesjonalnie przygotowane narzędzia w dużej mierze automatyzują cały proces, zbierają cenne dane o użytkownikach i ułatwiają zarządzanie komunikacją z nimi. Skontaktuj się z nami już dziś. Skutecznie pomożemy w rozwoju każdego sklepu internetowego niezależnie od branży, w której działa.

 

Release 1.5 – nowe funkcje i moduły

Idziemy z sugestiami od naszych klientów i od dzisiaj wprowadzamy cykliczne wpisy z cyklu Release, w których będziemy informować o zmianach w dwóch aspektach – nowe moduły i poprawa błędów.

Wersja 1.5 oprogramowania Codarius zawiera poprawki kilku błędów w sekcji koszyka oraz 4 nowe moduły pozwalające połączyć sklep z zewnętrznymi narzędziami wspierającymi sprzedaż. Zaczynimy od nowych modułów.

Nowe moduły

Poniżej znajdziesz nowe moduły, które możesz uruchomić z własnego panelu administracyjnego.

 • Integracja z nową bramką płatniczą iMoje oraz odroczonymi płatnościami Twisto – uruchomisz w sekcji Konfiguracja – metody płatności;
 • Dwukierunkowa integracja z Baselinker – uruchomisz w sekcji Integracje – integracja z baselinker. Zamówienia z baselinkera znajdziesz w sekcji zamówienia;
 • Moduł promocji czasowej, który pozwala na ustawienie promocji z zegarem odmierzającym czas do jej końca dla konkretnego produktu. Moduł ten jest implementowany w grafice sklepu indywidualnie, także jeżeli chcesz z niego skorzystać, to zgłoś się do naszego supportu. ;
 • Moduł numeracji zamówień, który pozwala samodzielnie definiować numerowanie zamówień w sklepie uruchomisz w sekcji Konfiguracja – Moduł numeracji zamówień;

 

Poprawki błędów:

Oprócz tworzenia nowych modułów, musimy również naprawiać pojawiające się błędy. Zobacz co zmieniliśmy w ostatniej aktualizacji:

 • Zmieniliśmy sposób akceptacji regulaminu w koszyku, aby system lepiej prezentował komunikat o braku zaznaczonej zgody;
 • Wprowadziliśmy zmiany w nazwie buttona w koszyku ” Chcę fakturę VAT” dla zakupów B2B;
 • Poprawiliśmy ścieżki prowadzące do zdjęć produktowych;
 • Zoptymalizowaliśmy zaplecze serwerowe pod kątem przechowywania danych, które są zgromadzone na unieruchamianych dla klienta wersjach demo;

Dodatkowo w ramach poprawy sposobu komunikacji z naszymi klientami, wdrożyliśmy system do ticketów DESK Zoho. Od samego początku procesy wewnątrz oparliśmy o narzędzia Zoho, także wybór ich narzędzia był dla nas oczywistym krokiem. Integracja przebiegła szybko i sprawnie. Pierwsi klienci są już przepięci i już mamy za sobą pierwsze zgłoszenia.

Na koniec podrzucam naszą infografikę, która bardzo dobrze opisuje ile pracy miał nasz zespół, aby zdobyć nowych klientów i zadowolić obecnych 🙂

 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do mnie.

grzegorz sadlon.png Porównanie stawek i prowizji płatności online ranking 2018

Grzegorz Sadłoń – CEO w Codarius.com, ekspert w budowaniu strategii sprzedażowych dla marek i sklepów internetowych. OD 11 lat specjalizuje się w automatyzacji procesów sprzedażowych i biznesowych. Doradza w optymalizacji projektów ecommerce i działań on-line marketingowych włączając w to działania z zakresu optymalizacji konwersji, marketing automation i strategii omnichannel.

 

wyjazd w góry

Wyjazd szkoleniowo-integracyjny

W piątek, 17 maja pojechaliśmy do malowniczej, górskiej miejscowość w powiecie cieszyńskim – Wisły.

Zatrzymaliśmy się w jednym z hoteli w którym mieliśmy do dyspozycji przytulną salę konferencyjną oraz możliwość skorzystania ze strefy wellness.

W otoczeniu gór rozmawialiśmy o tym jakie działania możemy podjąć, co ulepszyć a co zmienić. Zastanawialiśmy się w jaki sposób możemy udoskonalić proces obsługi klienta, żeby był on jak najbardziej efektywny.

Szukaliśmy rozwiązań, które możemy wdrożyć do naszego systemu, aby nasi klienci mogli, dzięki nim osiągnąć przewagę konkurencyjną. Planowaliśmy działania strategiczne. Świętowaliśmy sukcesy.

Zmiana przestrzeni pozwoliła nam się zdystansować i spojrzeć na nasze działania z innej perspektywy, co zaowocowała konstruktywną krytyką i świeżymi pomysłami.

Po spotkaniu część naszych pracowników udała się do strefy wellness w celu skorzystania z jacuzzi oraz saun. Był to idealny moment na wspólne spędzenie czasu, a także na relaks i odpoczynek. Wracając, pojechaliśmy drogą prowadzącą przez Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego. Droga była kręta, ale krajobrazy i atmosfera niezapomniana.

Integracja z imoje/Twisto

Najnowsza integracja z imoje i Twisto jest już wykorzystywana przez naszych klientów.

Imoje jest bramką płatniczą dostarczaną przez ING. Oprócz wszystkich metod płatności, niskiej prowizji, profesjonalnej obsługi, to rozwiązanie posiada jeszcze jedną przewagę – Twisto. Dzięki niemu klient ma możliwość zapłacenia za zakupy zrobione w sklepie w ciągu 21 dni bez żadnych dodatkowych kosztów. Sprzedawca od razu otrzymuje środki, a użytkownik może opłacić zakupy w dogodnej dla niego chwili.

Uruchomienie płatności dokonuje się w panelu sklepu w zakładce Konfiguracja -> Metody płatności. Aby tego dokonać potrzebne są dwa klucze:

 • Klucz – Identyfikator klienta
 • Klucz – Identyfikator sklepu

Powyższe klucze są do pobrania po zalogowaniu się do panelu imoje (https://imoje.ingbank.pl/) w sekcji Sklepy -> Szczegóły -> Dane do integracji. Pozostałe elementy generują się już automatycznie po zapisaniu ustawień.

Listę wszystkich dostępnych aplikacji można znaleźć na stronie https://www.codarius.com/lista-aplikacji/

Jakie funkcjonalności powinna zwierać wzorowa platforma B2B?

Współczesny rynek B2B, który w ogromnym uproszczeniu dotyczy współpracy pomiędzy dwoma podmiotami gospodarczymi, rozwija się naprawdę dynamicznie. Szacuje się, że jego światowa wartość w sektorze e-commerce w najbliższych miesiącach może zbliżyć się do 7 bilionów dolarów. Stanowi to ponad ¼ wartości całego rynku B2B, a więc internetowe transakcje biznesowe naprawdę zyskują na znaczeniu. Oczywiście, aby w pełni wykorzystać potencjał tego rynku, należy wdrożyć odpowiednią platformę sklepu. Istotne jest tutaj to, aby zapewniała ona szeroką funkcjonalność i właśnie tym się dzisiaj zajmiemy. Jeśli chcecie poznać cechy idealnej platformy handlowej, zapraszamy do dalszej lektury.

Dobra integracja z ERP/WMS to absolutna podstawa

Zacznijmy może od tego, co najważniejsze. Żaden sklep internetowy działający w sektorze Business-To-Business nie miałby racji bytu, gdyby nie został on w odpowiedni sposób połączony z systemem ERP/WMS. To dzięki temu platforma umożliwia swobodną wymianę informacji pomiędzy firmą i wszystkimi jej biznesowymi kontrahentami. Dobra integracja usprawnia składanie zamówień, pozwala na kontrolowanie stanów magazynowych, obsługę handlową i wiele innych procesów biznesowych. Połączenie sklepu internetowego z systemem ERP/WMS musi być odpowiednio przemyślane, a więc poprzedzone kompleksową analizą procesów biznesowych oraz indywidualnych potrzeb firmy.

Proste grupowanie klientów

Oczywiste jest to, że współpraca B2B nie odbywa się jedynie pomiędzy dwoma firmami. To nierzadko ogromna baza kontrahentów, wielu partnerów biznesowych, którzy zawsze będą negocjować indywidualne warunki współpracy.
Profesjonalny sklep internetowy dedykowany dla biznesu musi więc oferować narzędzia umożliwiające sprawne grupowanie poszczególnych klientów. Najważniejsza funkcjonalność, jaką powinno cechować się to narzędzie, to między innymi:

 • tworzenie i modyfikowanie poszczególnych grup kontrahentów,
 • ustalanie indywidualnych cen dla każdej z grup osobno,
 • ustalanie indywidualnych cen dla pojedynczych klientów,
 • personalizowanie strategii promocyjnej czy systemu rabatowego dla pojedynczych grup kontrahentów.

Taka funkcjonalność bardzo ułatwia trzymanie się wynegocjowanych, unikalnych warunków współpracy z poszczególnymi firmami.

Zarządzanie kredytem handlowym

Wielu kontrahentów sklepu internetowego może potrzebować odroczonych płatności za zamówiony towar. Ich ogromna popularność wynika ze specyfiki naszego rynku. Firmy często nie mogą regulować swoich zobowiązań na bieżąco, co byłoby ryzykowne dla ich płynności finansowej. Współpraca B2B bardzo często opiera się wiec dzisiaj na tzw. kredytach handlowych, często określanych również mianem kupieckich.
Z racji popularności tego systemu płatności, platforma e-commerce B2B musi być przygotowana na kontrolowanie sald kredytowych wszystkich klientów. Profesjonalne narzędzia tego typu oferują między innymi:

 • generowanie salda kredytowego dla każdego klienta osobno,
 • określanie indywidualnego limitu kredytu kupieckiego dla kontrahentów,
 • weryfikacja salda kredytu podczas składania zamówienia.

Oprócz tego system powinien oczywiście umożliwiać generowanie faktur z odroczonym terminem płatności. Całość musi przy tym bardzo ściśle integrować się z systemem ERP.

Zawsze stawiaj na dobrego partnera przy wdrażaniu rozwiązań e-commerce

Musisz pamiętać o tym, że dobra platforma B2B to również taka, która została w profesjonalny sposób wdrożona, zintegrowana z istniejącym systemem B2B i odpowiednio zabezpieczona. Istotne będzie tutaj również kompleksowe wsparcie techniczne, w tym pomoc przy konfiguracji oprogramowania czy przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów.
Jeśli chcesz efektywnie rozwijać swój biznes, wdrażając nowoczesny sklep internetowy w modelu B2B, zgłoś się już dzisiaj do naszych specjalistów z Codarius. Zbudujemy, wdrożymy i skonfigurujemy dla Ciebie nowoczesną oraz bardzo funkcjonalną hurtownię internetową, która będzie w pełni dopasowana do Twoich potrzeb. Proponujemy również szereg usług dodatkowych, w tym mnóstwo materiałów instruktażowych, jak i dostęp do profesjonalnego supportu.