Release 1.7 – nowe funkcje i moduły

Q3 2020 przyniósł nam wiele nowych projektów oraz wiele nowych modułów. Dla przypomnienia stosujemy w Codarius Continuous Integration (CI), co pozwala nam na codzienne zmiany i aktualizacje. 

Platforma B2B – gotowy przewodnik od pomysłu do wdrożenia

 

Platformy B2B przyszłością e-commerce?

W dobie rosnącej konkurencji, dynamicznego rozwoju technologicznego oraz zmian w sposobie zarządzania relacjami z Klientem coraz większe znaczenie ma dostosowanie firmy do obecnie panujących standardów. Jest to możliwe dzięki platformom B2B, które w znaczący sposób usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Przede wszystkim ze względu na możliwość indywidualnego podejścia do potrzeb firmy, co z kolei pozwala na jak najdokładniejsze odwzorowanie procesów biznesowych.  

Kolejną kwestią przemawiającą za platformami B2B są nieporównywalnie niższe koszty wdrożenia w stosunku do systemów ERP. Co więcej, istnieje wiele możliwości finansowania tej inwestycji przykładowo poprzez środki unijne, kredyt technologiczny czy też leasing. Każda integracja z przedsiębiorstwem odbywa się poprzez indywidualne ofertowania, które uwzględnia bieżące potrzeby i oczekiwania. Dlatego też cechą charakterystyczną platformy jest jej elastyczność, która przynosi wiele korzyści i znacząco usprawnia funkcjonowanie firmy.

Należy pamiętać, że samo uruchomienie platformy to nie tylko korzyści technologiczne, ale również efekty biznesowe, które przekładają się w sposób bezpośredni na całą ideę funkcjonowania przedsiębiorstwa w oparciu o model B2B. Dobrze działająca platforma zapewnia liczne korzyści, między innymi: znacząco usprawnia czas realizacji zamówień, dostarcza bieżącą informację o stanach magazynowych oraz pozwala na zwiększenie przychodów dzięki rozbudowanym mechanizmom promocyjnym i lojalnościowym.

Jak wdrożyć platformę B2B?

1.Projekt

Podstawowym elementem każdego wdrożenia jest projekt. Powstaje on przy udziale wykonawcy lub też firma sama określa swoje potrzeby i dopiero wówczas zgłasza zainteresowanie integracją z platformą B2B. Na tym etapie najważniejszy jest stały kontakt pomiędzy Klientem a Wykonawcą, ponieważ umożliwia przeprowadzenie jak najlepszej analizy przedwdrożeniowej, która wskaże kluczowe elementy dla danego projektu. W trakcie planowania tworzy się zespół, który powinien składać się z osób posiadających wiedzę na temat firmy oraz procesów w niech zachodzących, chodzi tutaj przede wszystkim o sprzedaż, marketing, logistykę, zarząd oraz dział IT. Najczęściej podczas planowania pojawia się wstępna koncepcja techniczno-biznesowa, która określa najważniejsze cele i oczekiwania danej firmy. Jest to także czas na pytania zarówno ze strony Wykonawcy, jak i przedsiębiorstwa.   

2. Szczegółowa analiza techniczno-biznesowa
Jest to jeden z najważniejszych elementów procesu integracyjnego, ponieważ pozwala ustalić szczegółowe cele oraz zminimalizować ewentualne ryzyko wystąpienia problemów. Właściwie przeprowadzona analiza pozwala ograniczyć szanse niepowodzenia integracji praktycznie do zera. Ponadto w trakcie tego procesu powstają kluczowe dokumenty techniczne oraz biznesowe, do których zaliczyć można m.in.:

 • funkcje platformy oraz sposób działania (dopasowane do oczekiwań firmy)
 • wymagania techniczne (dostosowane do istniejącej infrastruktury IT)
 • sposób integracji (określenie sposobu połączenia platformy B2B z istniejącymi systemami firmy)
 • analiza optymalizacyjna oraz finansowa (pozwala ustalić przyszłe korzyści z wdrożenia oraz wyeliminować ewentualne błędy)
 • przygotowanie funkcjonalnej wersji testowej

Analiza jest przeprowadzana w pełni indywidualnie i dopasowana dla danego przedsiębiorstwa. Po wykonaniu tego procesu możliwe staje się wytypowanie wstępnych kierunków rozwoju dla firmy oraz pozyskania większego ruchu w sklepie przy jak najniższym poziomie inwestycji.

3. Wytypowanie odpowiedniego wykonawcy z doświadczeniem

Przede wszystkim ze względu na fakt, iż platforma, na podstawie której ma być realizowane wdrożenie, musi mieć odpowiednie zaplecze technologiczne, wybór właściwego wykonawcy z doświadczeniem ma bardzo duże znaczenie dla powodzenia całego procesu integracji. Istotne są także referencje oraz sprawna komunikacja, ponieważ wszystkie problemy muszą być rozwiązywane na bieżąco.

Należy pamiętać, że wizytówką każdego wykonawcy jest portfolio, na podstawie którego Klient może ocenić jakość prac oraz ich rozwój. Bardzo ważne jest zapoznanie się ze wcześniejszymi projektami, aby zweryfikować, czy zleceniobiorca ma wystarczające kompetencje i czy zna branżę, w której działa Klient. Jest to niezaprzeczalna zaleta, gdyż świadomość specyfiki działalności pozwala na lepszą współpracę oraz pełniejszą integrację. Jednakże nie jest to regułą, gdyż doświadczenie może czasem rzutować na cały proces myślowy, który nie będzie w żaden sposób innowacyjny, a przy coraz większej konkurencji ważne jest, aby przedsiębiorstwo wyróżniało się na rynku.

Niewątpliwie w całym procesie decyzyjnym największe znaczenie ma doświadczenie wykonawcy w IT oraz znajomość platformy, na której wdrożenie będzie realizowane. Pracownicy powinni być przeszkoleni oraz zaznajomieni z nowymi rozwiązaniami. W przypadku firmy Codarius proces integracji realizowany jest w oparciu o autorską platformę. Jest to bardzo duży atut, gdyż posiadana ekspercka wiedza pozwala na zdecydowanie sprawniejszy proces. Ponadto w trakcie realizacji zlecenia przygotowywane są porady biznesowe, które w znaczący sposób mogą usprawnić funkcjonowanie sklepu internetowego oraz zwiększyć jego rentowność.

4. Proces realizacji

Po ustaleniu wszystkich kwestii technologicznych, biznesowych, jak i wytypowaniu ostatecznego wykonawcy następuje wzmożony okres pracy nad poprawnym przeprowadzeniem integracji z platformą B2B. W trakcie tego procesu najważniejsza jest stała komunikacja, nadzorowanie efektów oraz naprawianie błędów, które wystąpią.

5. Testy

Po przeprowadzeniu testów u wykonawcy oraz zrealizowaniu wszystkich oczekiwań Klienta platforma jest przekazywana do przedsiębiorstwa celem sprawdzenia jej funkcjonalności. Początkowe testy powinny być prowadzone w kontrolowanym środowisku, do którego zaproszeni zostają zaufani partnerzy, ponieważ również oni będą informować o ewentualnych błędach, które należy poprawić. Weryfikowana jest także stabilność platformy oraz intuicyjność w jej obsłudze.

6. Wprowadzenie poprawek

W trakcie całego procesu integracji wszystkie błędy powinny być jak najszybciej naprawiane. Jednakże najczęściej w trakcie testów pojawiają się dodatkowe problemy, które wynikają z pierwszego uruchomienia platformy. Dlatego też tak ważna jest ciągła komunikacja, ponieważ pozwala ona na jak najszybsze reagowanie i przygotowanie platformy do jej właściwego działania. Rozbudowane testy są konieczne, aby Klient był w pełni zadowolony z końcowego produktu.

7. Uruchomienie platformy

Po pomyślnie zakończonych testach oraz wprowadzeniu wszystkich niezbędnych poprawek następuje właściwe uruchomienie platformy. To etap, w którym ważna jest odpowiednia prezentacja nowego systemu oraz dostępnych w nim funkcji, tak aby Klienci chętnie z niego korzystali. To także moment, w którym powinny zostać przeprowadzone szkolenia dla Partnerów oraz indywidualne spotkania, gdyż duże zaangażowanie w momencie uruchamiania platformy gwarantuje szybsze efekty związane
z integracją B2B.

8. Bieżąca kontrola

Uruchomienie platformy nie oznacza zakończenia prac nad integracją B2B, gdyż w całym procesie bardzo ważna jest ciągła kontrola funkcjonalności oraz dostosowywania systemu do oczekiwań Klientów. Kluczowa jest szybka identyfikacja problemów i rozwiązywanie ich na bieżąco

9. Rozwój

Wszystkie funkcje platformy powinny być udostępniane stopniowo, tak aby każdy Klient mógł się zapoznać z oferowanymi opcjami. Bardzo ważne jest, żeby wszystkie kolejne rozwiązania systemowe wprowadzać z wyprzedzeniem i pełnym wsparciem ze strony obsługi klienta.

Dobrze wybrana platforma B2B zapewnia konkurencyjność na rynku

Należy pamiętać, iż obecnie na konkurencyjność rynkową firmy wpływa przede wszystkim poziom obsługi klienta. Dlatego tak ważne jest dostosowanie przedsiębiorstwa do obecnie panujących standardów. W tej sytuacji pomocne są platformy B2B, gdyż znacząco usprawniają wszystkie procesy, a co za tym idzie, pozwalają lepiej zarządzać czasem oraz kapitałem.

W przypadku standardowych platform B2B czas potrzebny na integrację wynosi nawet 2 miesiące. Jest to długi okres, w którym przedsiębiorstwo nie może funkcjonować z pełnym potencjałem rynkowym. Natomiast w przypadku rozwiązań oferowanych przez firmę Codarius cały proces można przeprowadzić w 2-3 dni.Tak krótki czas realizacji możliwy jest dzięki wbudowanej i wstępnie skonfigurowanej własnej platformie B2B, która wyposażona już jest w pewien zakres funkcjonalny. Dzięki temu Klient może praktycznie od razu rozpocząć działalność w oparciu o model B2B.

Każde wdrożenie realizowane jest na podstawie szczegółowej analizy, co praktycznie całkowicie minimalizuje ryzyko niepowodzenia oraz ewentualnych błędów. Przedsiębiorstwo ma zapewnione wsparcie i pomoc techniczną, która rozwiąże każdy problem. Jednakże należy pamiętać, iż do pełnego sukcesu potrzebne jest świadome podejście do całego procesu.

 

 

Grzegorz Sadłoń małe zdjęcie

Grzegorz Sadłoń

Prezes zarządu w Codarius.com.

Praktyk z ponad 12 letnim doświadczeniem w budowie sklepów internetowych. 

 

Jak możemy rozwiązać sytuację kryzysową wielu przedsiębiorstw?

 

Sytuacja przedsiębiorców jest zagrożona

Ostatnie dni pokazały, że szerząca się pandemia koronawirusa będzie stanowić olbrzymie wyzwanie zarówno dla całego rynku e-commerce, jak i pojedynczych przedsiębiorstw. Przede wszystkim ze względu na fakt, iż w związku z licznymi ograniczeniami wprowadzanymi w celu zapobiegania dalszego rozwoju COVID-19 coraz więcej firm ma problemy w normalnym funkcjonowaniu. Ponadto ich działalność stacjonarna nie generuje wystarczających przychodów, a ilość klientów maleje.
Pandemia odbija się także na pracownikach. Przedsiębiorstwa obawiają się, iż w związku z dalszym rozwojem sytuacji będą zmuszone do przeprowadzenia redukcji w zatrudnieniu, gdyż mniejsza liczba Klientów oznacza, że mogą nie mieć wystarczających środków na utrzymanie całego zespołu. Co więcej, ewentualny kontakt pracownika z osobą zarażoną może skutkować kwarantanną firmy.

 

Jak przygotować swoją działalność na dalszy rozwój pandemii? 

Obecnie kluczowe jest przystosowanie przedsiębiorstwa do panującej sytuacji. Posiadanie planu oraz alternatywnych rozwiązań może uchronić firmę przed kryzysem. Jako spółka oferujemy Ci pomoc w tym trudnym czasie, aby Twój biznes utrzymał stały przychód oraz Klientów. Dlatego też utworzyliśmy naszą własną #tarczadlaecommerce, która swoim działaniem obejmuje wszystkie istotne aspekty dotyczące:

 • Stworzenia sklepu
 • Pozyskania ruchu
 • Obsługi zamówień
 • Pakowania oraz magazynowania

 

Nasza #tarczadlaecommerce to:

 

 • Indywidualnie dostosujemy abonament do możliwości finansowych Twojej firmy na okres kilku miesięcy, a może nawet całego roku. Dodatkowo z każdego abonamentu  przekażemy 20 % na pomoc w walce z koronawirusem

 

 

 • Pomożemy Ci wspólnie z Agencją JU, wygenerować ruch oraz zwiększyć ilość składanych zamówień

 

 • Pokażemy razem z iMoje jak możesz zmniejszyć koszty prowizji od płatności online

 

 • Zapewnimy pełne wsparcie logistyczne oraz przy współpracy z naszym brokerem GlobKurier.pl obniżymy koszty wysyłek Twoich paczek

 

 • Mamy wolne przestrzenie magazynowe, które udostępnimy Twojej firmie, pozwoli to obniżyć koszty związane z pracownikami oraz utrzymaniem magazynu

 

#tarczadlaecommerce

W ramach naszego programu zapłacisz tylko od zrealizowanego zamówienia, a w tym otrzymasz pełne wsparcie dla obsługi zwrotów oraz reklamacji. Chcemy w ten sposób odciążyć Twój budżet i ułatwić funkcjonowanie w obecnej sytuacji oraz w najbliższej przyszłości. Natomiast kiedy Twoja sytuacja się poprawi, będziesz mógł wrócić do własnych zasobów oraz magazynu.
Naszym celem jest pomoc jak największej liczbie firm, jednakże sami mamy ograniczone zasoby. Dlatego też nawet jeżeli nie będziemy mogli zaoferować Ci rozwiązania, to postaramy się doradzić i w oparciu o analizę Twojej sytuacji wskazać możliwe opcje. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu. Kliknij TUTAJ, abyśmy mogli wesprzeć Ciebie i Twoją firmę już teraz.

 

Grzegorz Sadłoń małe zdjęcie

Grzegorz Sadłoń

Prezes zarządu w Codarius.com.

Praktyk z ponad 12 letnim doświadczeniem w budowie sklepów internetowych. 

 

Jak koronawirus może wpłynąć na rynek e-commerce?

 

Sytuacja branży e-commerce w Polsce

Obecnie praktycznie każdy może odczuć wpływ pandemii na codzienne życie. Utrzymujący się stan zagrożenia w Polsce znacząco przyczynia się do zmian w funkcjonowaniu gospodarki. Liczne ograniczenia oraz działania prewencyjne zmuszają do adaptacji w nowych warunkach. Dlatego też klienci coraz częściej decydują się na zakupy w sieci.

Z danych udostępnionych przez portal Statista.com wynika, iż wartość polskiego e-commerce, tylko w tym roku, może wzrosnąć aż o ponad 16 % i osiągnąć prawie 12 mln USD. Dlatego też utrudnienia w handlu mogą znacząco wpłynąć na zachowania klientów. Szczególnie, że zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez bank Santander ponad połowa Polek i czterech na dziesięciu Polaków preferuje zakupy w sklepach internetowych.

Obecnie ruch w branży e-commerce jest znacząco większy. Konsumenci w ten sposób starają się uniknąć ewentualnego zarażenia oraz zakupić produkty, które nie są dostępne w punktach stacjonarnych. Zgodnie z danymi, które przedstawiła „Rzeczpospolita”, e-sklepy odnotowały wzrost wartości koszyków zakupowych o ponad 25 % w stosunku do początku roku. Ponadto ilość składanych zamówień systematycznie rośnie. Tylko w przeciągu ostatnich kilku dni liczba ta zwiększyła się z 70 445 do ponad 104 tysięcy

 

Wzmożony ruch w sklepach internetowych

Dla wielu kategorii produktów sprzedaż porównywalna jest z okresem świątecznym, a nawet ją przewyższa. Ponadto internetowe sklepy spożywcze obsługują coraz więcej zamówień. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Frisco.pl największy wzrost można zauważyć wśród następujących artykułów spożywczych:


Duży wzrost odnotowują także apteki. Konsumenci starają się unikać bezpośredniego kontaktu. Dlatego też coraz częściej zamawiają środki dezynfekujące oraz leki przez Internet. Ilość składanych zamówień przekroczyła 106 tysięcy, co stanowi wzrost o 24%. Z kolei ich wartość osiągnęła pułap ponad 14 mln PLN.

Także branża elektroniczna przeżywa wzmożony ruch. Wzrosła zarówno ilość składanych zamówień, o ponad 18 %, jak i ich wartość, która przekroczyła 24 mln PLN. W sklepach internetowych rośnie wielkość koszyków, a klienci coraz częściej szukają laptopów, urządzeń do pracy zdalnej, monitorów oraz oczyszczaczy powietrza. Jak podaje Komputronik, wzrost ruchu dla poszczególnych kategorii wynosi nawet kilkadziesiąt procent. 

 

Zagrożenia dla przedsiębiorstw oraz branży logistycznej

Jednakże wraz z dalszym rozwojem koronawirusa oraz coraz większą ilością osób pozostających w domach rosnąca tendencja zakupowa może stanowić znaczące wyzwanie dla branży logistycznej. Po pierwsze ze względu na wahania giełdowe, które z kolei przyczyniają się do ograniczenia importu oraz eksportu do rejonów najbardziej narażonych na działanie COVID-19. Ponadto obecna sytuacja oddziałuje w sposób bezpośredni na procesy logistyczne przedsiębiorstw, które mogą mieć problemy w utrzymaniu stabilności rynkowej.

Także firmy kurierskie będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niesie za sobą sytuacja zagrożenia epidemicznego w Polsce. Przede wszystkim konieczne jest przygotowanie centr logistycznych oraz magazynów na zdecydowanie większe obłożenie. Co więcej, ryzyko kontaktu kuriera z osobą zarażoną będzie większe. Dlatego też alternatywą dla tradycyjnej dostawy mogą być automaty do odbioru przesyłek, które zapewniają większe bezpieczeństwo oraz ograniczają bezpośredni kontakt.

 

Szanse dla rozwoju platform e-commerce

Rosnąca sprzedaż może stanowić istotne wyzwanie dla branży e-commerce, ale także szansę na rozwój. Przede wszystkim ze względu na fakt, iż klienci mogą dostrzec wygodę oraz bezpieczeństwo towarzyszące zakupom internetowym i w przyszłości chętniej z nich korzystać. To z kolei może prowadzić do zmiany zachowania wielu konsumentów, którzy będą częściej decydować się na zakupy przez Internet aniżeli w sklepach stacjonarnych.

Dlatego też sklepy internetowe powinny odpowiednio przygotować się na najbliższy czas wzmożonego ruchu i szukać szans dla siebie. Może to być dobry moment do unowocześnienia biznesu i przeniesienia go na platformę B2B lub B2C, tak aby móc nadal spełniać potrzeby klientów, a jednocześnie zminimalizować ryzyko zarażenia. Warto pamiętać, że obecna sytuacja może odbić się w wymiarze długofalowym na postrzeganie sklepów internetowych przez konsumentów i zainteresowanie nimi w przyszłości.

 

 

Grzegorz Sadłoń małe zdjęcie

Grzegorz Sadłoń

Prezes zarządu w Codarius.com.

Praktyk z ponad 12 letnim doświadczeniem w budowie sklepów internetowych. 

 

Checklista – podstawowe elementy dobrego sklepu internetowego

 

Wielu naszych klientów to osoby, które albo zaczynają swoją przygodę z własnym biznesem, albo maja doświadczenie w sprzedaży offline i chcą zbudować sobie dodatkowy kanał sprzedaży online. Każdy z nich stoi przed tym samym problem – jak sprzedać produkt, którego nikt nie zna i jak walczyć z konkurencją, która ma większe nakłady na marketing. 

Przygotowaliśmy listę wyselekcjonowanych porad, które znacząco wpływają na zwiększenie konwersji na sklepach internetowych. Dokonaliśmy analizy największych sklepów internetowych i na tej podstawie przygotowaliśmy nasze zestawienie.

Jeżeli w trakcie lektury uznasz, że nie rozumiesz niektórych pojęć lub definicji, polecamy kontakt z nami a pomożemy w zrozumieniu wszystkich aspektów, bez obaw. Od tego właśnie jesteśmy, aby doradzać i dzielić się naszym know-how.

Jeżeli w trakcie lektury uznasz, że nie rozumiesz niektórych pojęć lub definicji, polecamy kontakt z nami a pomożemy w zrozumieniu wszystkich aspektów, bez obaw. Od tego właśnie jesteśmy, aby doradzać i dzielić się naszym know-how.

Będzie mi bardzo miło jak podzielisz się swoimi spostrzeżeniami oraz wnioskami z przygotowanych propozycji.

 

1. Nagłówek (Header)

Podstawowy i najważniejszy nośnik informacji dla każdego odwiedzającego sklep klienta. Tu klient widzi nasze logo, kategorię i tu zaczyna ścieżkę zakupową.

Co powinien zawierać nagłówek sklepu:

Logo firmy – logo buduje zaufanie i markę w świadomości klienta. Najczęściej umieszcza się je w lewym górnym rogu lub na środku.

Kategorie produktów – klienci w pierwszej kolejności szukają kategorii w głównym menu w nagłówku. Kategorie produktów muszą być przemyślane i uporządkowane, po to, żeby każdy poruszał się po stronie swobodnie.

Logowanie do sklepu – ta opcja ułatwia zakupy klientom, którzy już posiadają konto w Twoim sklepie.

Link do koszyka – link powinien znajdować się po prawej stronie nagłówka co wynika z przyzwyczajeń użytkowników. Umieszczenie go w innym miejscu, może powodować zmniejszenie konwersji.

Wyszukiwarka – w większości biznesów online, mega ważne narzędzie! W szczególności, jeśli sklep ma bardzo szeroką ofertę. Dobra wyszukiwarka powinna szukać produktu po nazwie, wariantach, parametrach czy opisie i pokazywać wyniki łącznie z miniaturkami zdjęć.

Informacje kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail) – daj możliwość bezpośredniego skontaktowania się klienta z obsługą sklepu. To buduje zaufanie klienta, że jesteście dużym i otwartym na pytania klienta biznesem.

Odnośniki do social media – lubimy social media! Klienci sprawdzają, czy profile sklepu są aktualizowane — to również wpływa na zaufanie!

Przykład dobrego nagłówka – www.zoona.pl

 

2. STRONA GŁÓWNA

Głównym zadaniem strony głównej jest żeby w sposób maksymalnie czytelny zaprezentować pełen asortyment sklepu bez przeładowywania treścią strony głównej.

Co powinien zawierać nagłówek sklepu:

Banner – przekaz informacji powinien być w przyjemnej dla oka formie graficznej z dobrze widocznym tekstem. Ponad 80% użytkowników klika w banner za zasadzie „pokaż kolejny”, niż używa umieszczonego CTA (call to action).

Sekcja produktowa – sekcja z produktami, która z reguły wyświetla się na stronie głównej, aby zainteresować użytkownika dostępnymi w sklepie produktami. 

Zapis do newslettera – newsletter pomoże w zbieraniu leadów, zdobywaniu klientów, zwiększaniu sprzedaży oraz budowaniu relacji z klientami.

Tekst pod SEO – tekst z opisem sklepu, który zawiera odpowiednie słowa kluczowe istotne dla wyszukiwarki Google. Warto go napisać razem ze specjalistą SEO, aby osiągnąć jak najlepszy efekt.

Stopka z wszystkimi ważnymi linkami – po pierwsze zawiera wszystkie kluczowe informacje takie jak: regulamin, zwroty i reklamacje, koszty dostawy itp, a po drugie, jest widoczna na każdej podstronie sklepu.

Wsparcie sprzedaży – dodatkowe narzędzia, które wspomagają kontakt z klientem: Callpage, Chat np. TidioChat, Intercom, Powiadomienia Push czy social proof od Trustisto – wszystkie te integracje znajdziesz w naszej platformie.

Okienka typu Pop-up – okienka pop-up możemy zastosować na wiele sposób. Najcześciej spotykanym zadaniem takiego okienka jest zbieranie adresów e-mail oraz informowanie o aktualnych promocjach i wyprzedażach. Innym rozwiązaniem może być tak zwany pop-up exit – wyświetlanie okienka w momencie jak użytkownik chce opuścić nasz sklep.

Przykład dobrego rozplanowania strony głównej sklepu – www.arganhouse.pl

#TIP 1

Badaj jak poruszają się klienci w Google Analytycs,

Wykorzystaj takie narzędzia jak HOTJAR czy YANDEX, które nagrywa sesje wideo, aby pokazać Ci jak zachowują się klienci na Twoim sklepie.

 

3. PODSTRONA PRODUKTU

Karta produktu jest ostatniem miejsce, gdzie Twój użytkownik podejmuje decyzję zakupową. Zadbaj, aby posiadała odpowiednie informacje.

Nazwa produktu.

Okruszki (breadcrumbs) – zastosowanie breadcrumbs jest elementem poprawiającym nawigację użytkownika na sklepie. Widoczna ścieżka pomaga użytkownikowi śledzić swoją aktualną pozycję oraz pomaga szybko wrócić do strony głównej.

Cena – bardzo ważny element dla każdego klienta. Cena powinna być umieszczona w widocznym miejscu i pokazywać realną cenę produktu. Jeśli klient nie będzie jej widział, szybko zrezygnuje z zakupu.

Zdjęcia – druga po cenie najważniejsza rzecz na karcie produktu. Warto wykorzystać zdjęcia na białym tle przy pomocy dedykowanej sesji zdjęciowej. Można również wykorzystać zdjęcia producenta.

Opis produktu – każdy produkt w sklepie powinien być opisany. Dobre i unikalne opisy wpływają na pozycjonowanie sklepu oraz oszczędzasz czas pracowników.

Warianty produktu – kolory (zielony, czerwony, czarny) oraz  warianty (rozmiar M, S, XL).

Czas dostawy – szybkość dostawy często decyduje o tym, gdzie klient zrobi zakupy. Jeśli sklep oferuje szybką dostawę, koniecznie umieść tę informację na karcie produktu.

Informacja o dostępności – koniecznie dodaj informację o tym, czy dany produkt jest aktualnie dostępny w magazynie. Nawet jeśli go nie ma poinformuj użytkownika, jak długo będzie musiał czekać.

Koszt przesyłki – warto umieszczać informacje o kosztach przesyłki również na karcie produktu, żeby klient od razu miał świadomość, ile rzeczywiście zapłaci. Jeśli informacja pojawi się dopiero przy płatnościach, może to prowadzić do rezygnacji z zakupów.

Opinie/recenzje – nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że podejmujemy decyzje zakupowe na podstawie rekomendacji i opinii innych. Ten element wspiera sprzedaż i powinien być dobrze wyeksponowany.

Przycisk dodania produktu do koszyka.

Oni kupili też /Powiązane produkty – wykorzystaj produkty powiązane do zwiększenia sprzedaży. Jeśli np. klient kupuje koszulę, warto mu podsunąć kolejny element garderoby. W ten sposób zachęcisz go do przeglądania większej ilości stron z produktami, a co za tym idzie, zwiększysz szansę, że kupi więcej.

Przykład dobrej karty produktowej: www.kuchennypoker.pl

 

4. KOSZYK

Koszyk to finał podróży naszego użytkownika. Im mniej elementów, które ma wybrać klient, tym większa szansa na finalizację sprzedaży.

Tabela z podsumowaniem zamówienia – tabela, która pokażę wybrany produkt, rozmiar, kolor, cenę oraz ilość. Kwota zamówienia wraz z dostawą, żeby nie było wątpliwości, ile klient rzeczywiście ma zapłacić.

Możliwość usunięcia pojedynczego produktu z koszyka.

Automatyczna zmiana ceny końcowej przy zmianie sposobu dostawy lub ilości zamawianych produktów.

Duże CTA – przejdź do składania zamówienia.

Posiadam kupon rabatowy lub bon podarunkowy – pole to powinno się pojawić dopiero po kliknięciu przez klienta. Otwarte pole może powodować wyjście klienta z koszyka, aby poszukać kodu rabatowego na innych serwisach.

Jak najmniej kroków zakupowych – zrób tak, aby Twój koszyk miał maksymalnie 3 kroki zakupowe. Im mniej kroków, tym klient może szybciej przejść proces zakupowy.

Zakupy jako gość – daj swoim klientom wybór, czy chcą zakładać konto w sklepie czy wystarczy im zamówienie jako gość.

Formularz danych kontaktowych – formularz powinien zawierać tylko niezbędne pola, np. nie trzeba prosić klienta o telefon domowy, jeśli to nie jest koniecznie, żeby dostarczyć zamówienie.

Wybór metody płatności – zagwarantuj klientom jak najwięcej metod płatności, ponieważ każdy z nich ma swoje sprawdzone rozwiązanie, z którego najczęściej korzysta i mu najbardziej ufa.

Termin dostawy – warto to podkreślać jak najczęściej to możliwe, żeby klient był świadomy, ile będzie czekał na przesyłkę.

Opcje dostawy – możliwość wyboru dogodnej formy dostawy (kurier, odbiór osobisty, paczkomat, itd.)

Opcje płatności – możliwość wyboru dogodnej formy płatności (karta, gotówka, przy odbiorze, przelew internetowy itd.

Możliwość zostawienia komentarza do zamówienia.

Wzorowy koszyk – www.fishandwood.com

 

#TIP 2

Usuń z koszyka nagłówek sklepu, stopkę oraz polecane produkty. Są to elementy, które rozpraszają uwagę klienta. U jednego z naszych klientów zmiana taka spowodowała, że 7 na 10 wejść użytkowników do koszyka, kończyła się zakupem!

 

#TIP 3

Korzystaj z  www.similarweb.com. Jest to narzędzie, które pozwoli Ci śledzić konkurencję, pokaże jaki mają ruch, z jakich stron linkują, jak generowany jest ruch itp. Sprawdź i wykorzystaj te dan

 

5. NARZĘDZIA JAKIE WARTO WYKORZYSTAĆ

Zrobiliśmy zestawienie 10 narzędzi wspierających e-commerce, które warto wykorzystać – https://www.codarius.com/10-narzedzi-dla-e-commerce-ktore-trzeba-znac/

 

 

Grzegorz Sadłoń małe zdjęcie

Grzegorz Sadłoń

Prezes zarządu w Codarius.com.

Praktyk z ponad 12 letnim doświadczeniem w budowie sklepów internetowych. 

 

Marketing automation – dlaczego to must have dzisiejszego sklepu internetowego

Marketing Automation to w skrócie zautomatyzowanie niektórych działań sprzedażowo-marketingowych w celu ponownego ściągnięcia użytkownika do sklepu internetowego. Zobacz w jaki sposób marketing automation może pomóc Twojej firmie.

 

1. Ponowne ściągnięcie użytkownika do sklepu

Dzisiaj w e-commerce użytkownik potrzebuje od 2-5 interakcji ze sklepem, aby podjąć finalną decyzję zakupową. To bardzo cenna wskazówka, która wymusza zastosowanie dodatkowych narzędzi, które pomogą nam w tym procesie. Porzucone koszyki, silniki rekomendacji, powiadomienia push, to narzędzia które pomogą nawiązać kolejną interakcję z klientem za którego zapłaciliśmy na etapie kliknięcia w naszą reklamę. 

 

2. BIGDATA

Wiele biznesów decyduję się na przejście z tradycyjnych metod na bardziej nowoczesne, nie tylko ze względu na oszczędność czasu, ale także z powodu możliwości dokonania analizy bazy danych. Wszelkie wnioski, wyciągnięte z interpretacji wyników mogą posłużyć nam w tworzeniu strategii marketingowej oraz sprzedażowej. Marketing Automation pomaga nam zdefiniować konkretną grupę odbiorców, dzięki temu kampanie marketingowe są dokładniejsze. Dane to dzisiaj waluta przyszłości, także ważne aby system e-commerce miał wbudowane narzędzia automatyzacji, przez co eliminujesz „sprzedaż” swoich danych do zewnętrznych narzędzi marketing automation – płacisz abonament za produkt kosztem Twoich danych. 

 

3. Zwiększanie sprzedaży

Jest wiele zalet automatyzacji, choć niewątpliwie zwiększanie sprzedaży jest najbardziej wartościową. Wiele biznesów e-commerce korzysta z marketing automation, nie mniej jednak bez dobrej konfiguracji żadne działania nie zwiększą naszego przychodu. Dzięki dostępnym technologiom możemy dotrzeć do docelowej grupy klientów, przesyłać spersonalizowane wiadomości i pozyskać nowe leady. Mamy możliwość podglądu do tego w jaki sposób klienci trafiają do naszego sklepu i co nimi kieruje, tym samym wiem na jakim kanale sprzedażowym powinniśmy się skupić najbardziej i kim jest nasz klient.

 

4. Oszczędność czasu

Prowadząc kampanię marketingową za pomocą odpowiednich narzędzi lub systemów oszczędzamy czas, który nasi pracownicy mogą przeznaczyć na inne zadania, zwiększamy tym samym produktywność. Nagromadzone informację w systemie wspomagającym pracę ułatwiają codzienne obowiązki działu : marketingu, obsługi klienta i sprzedaży, dzięki nim każdy kto posiada dostęp do platformy ma szeroki obraz profilu klienta. Marketing Automation to nie tylko rozsyłanie maili z ofertami i badanie kanałów sprzedażowych, to również automatyczne akcje takie jak planowanie postów na facebooku, a także dodawania wpisów na blogu.

Utrzymanie klienta jest o wiele tańsze niż zdobycie nowego, ale wymaga od nas więcej pracy. Nowego klienta możemy zdobyć prezentując ciekawą ofertę, natomiast o starym kliencie należy pamiętać i co jakiś czas zaskakiwać wywołując u nich pozytywne emocje. Automatyczne akcje tak jak rozsyłanie spersonalizowanych maili (dzięki odpowiednim konfiguracją, gromadzeniem danych i dopasowanym strategiom), niewątpliwie wpływają na decyzję i odczucia klienta, który wie, że nie jest zaniedbywany, przez co zwiększamy swoje szanse na sprzedaż.

Pamiętaj, że nie wszystko możemy zastąpić automatycznymi akcjami, żaden bot nie jest w stanie zrozumieć ludzkich emocji, dlatego bezpośredni kontakt z klientem zawsze będzie najważniejszy.

 

W ramach abonamentu Codarisu mamy dostępnych kilka rozwiązań Marketing Automation

1. Identyfikacja użytkownika
System identyfikuję każdego użytkownika strony, jego pierwsze wejście i historie zachowania, po to aby podczas kolejnego wejścia klient został rozpoznany, a jego działania odtworzone.

2. Odzyskiwanie porzuconych koszyków
Klient, który umieścił produkty w koszyku dostaje po określonym czasie wiadomość z przypomnieniem o porzuconym koszyku oraz link.

3. TOP produkty
Właściciel sklepu otrzymuję informację o najczęściej kupowanych i oglądanych produktach.

4. Ostatnio przeglądane produkty
System zapamiętuję ostatnio przeglądane produkty przez zalogowanego klienta, dzięki czemu w szybki sposób może powrócić do tego co go zainteresowało.

5. Inni klienci kupili również ( social proof )
Klienci dostają informację co pozostali użytkownicy wybrali dodatkowo kupując ten sam produkt.

6. Exit Pop-up
Klientom, którzy nie są zapisani do newslettera wyświetla się pożegnalny pop-up, który zachęca do zapisu do listy.

7. Powiadomienia WebPush
Powiadomienia wyświetlają się użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę. WebPush to sposób na informowanie użytkowników m.in. o nowych produktach nawet jeśli nie są na stronie sklepu.

8. Segmentacja użytkowników
Segmentacja opiera się na przypisywaniu klientów do konkretnej grupy bazując na informacjach dotyczących dokonanych wyborów w sklepie jak n przykład przeglądane produkty oraz częstotliwość składania zamówień.

9. Rekomendacje spersonalizowane
W oparciu o wcześniej przeglądane produkty i dokonane zakupy właściciel może przygotować odpowiednią ofertę dla danego klienta i przesłać spersonalizowaną wiadomość  z ofertą.

10. Zapis strony wyjścia
Dzięki zapisowi strony wyjścia właściciel ma możliwość sprawdzenia z jakiej strony klient opuścił sklep oraz może przeanalizować przepływ użytkowników.

11. Lista życzeń
Dodanie produktów do listy życzeń daje klientowi możliwość ich zakupu w innym terminie, bez konieczności ponownego wyszukiwania w sklepie.

 

 

Grzegorz Sadłoń małe zdjęcie

Grzegorz Sadłoń

Prezes zarządu w Codarius.com.

Praktyk z ponad 12 letnim doświadczeniem w budowie sklepów internetowych. 

 

5 wskazówek na poświeteczne zwiększenie sprzedaży w sklepie internetowym

 

W ostatnich tygodniach roku i na początku stycznia ruch w Twoim sklepie może być nieco stagnacyjny, ale możesz temu zapobiec korzystając z naszych wskazówek, stymulując potrzeby swoich klientów. Poznaj 5 naszych wskazówek jak zwiększyć ruch po świątecznej przerwie w Twoim sklepie internetowym.

 

1. Rozpocznij zabawny poświąteczny konkurs

Konkursy to jedne z najbardziej efektywnych działań publicznych, które zwiększają zainteresowanie daną marką. Tego typu działania najlepiej sprawdzają się, kiedy są przeprowadzane za pośrednictwem mediów społecznościowych, wówczas mamy do czynienia ze zjawiskiem, gdzie to internauci pośredniczą w zwiększaniu świadomości marki i to oni sprawiają, że Twój sklep trafia do szerszej grupy odbiorców dzięki udostępnieniom, komentarzom, polubieniom etc. 

Ciekawym pomysłem może być konkurs na najlepsze zdjęcie lub film z nietrafionym  prezentem świątecznym, a zwycięzca z największą ilością polubień otrzymuję kupon rabatowy na zakupy w sklepie online.

 

2. Specjalny katalog produktów

Możemy ukierunkować się na konkretną okazję w sezonie np. walentynki, dzień dziecka itp. Tworząc specjalna ofertę zawierająca produkty, które mogą być atrakcyjne w danym okresie ułatwiamy klientom odnalezienie tego czego potrzebują, a tym samym mamy lepsze podłoże do wypromowania sklepu przed danym świętem. W okresie po Bożym Narodzeniu idealną okazją jest sylwester oraz noworoczne postanowienia i metamorfozy.

 

3. Nie zapomnij o wyjątkowym wyglądzie sklepu

Nie zapomnij o wyjątkowym wyglądzie sklepu, który będzie nawiązaniem do zbliżającego się święta. Podczas gdy sklepy stacjonarne zachwycają świątecznymi dekoracjami, Twój sklep online nie powinien odbiegać od tego wyjątkowego klimatu. Jeśli zamierzasz rozpocząć poświąteczną wyprzedaż zadbaj o to, aby na stronie znajdowały się odpowiednie akcenty, które od razu po wejściu do sklepu zasugerują panujący klimat – poświątecznej wyprzedaży. 

Musisz pamiętać o tym, że żaden użytkownik sklepów internetowych nie lubi kopania diamentów, woli gdy diamenty są na wyciągnięcie ręki. Hierarchia podstron i ich poziomów powinna być przemyślana, tak aby klient z łatwością mógł dotrzeć do tego czego potrzebuje i widziała w jakim miejscu się znajduje.  

 

4. Podtrzymuj wysyłanie mail do końca roku

Wiele sklepów detalicznych popełnia ten sam błąd – przestają rozsyłać maile po okresie świątecznym. Prawdą jest, że ludzie ciągle kupuje, popyt nieco maleje, ale nadal wykazujemy chęć nabywania dóbr, szczególnie w atrakcyjnej cenie. Podtrzymywanie mailing’u zwiększa Twoje szanse na sprzedaż, po świętach bożonarodzeniowych zaczynamy skupiać się na swoich potrzebach, często związanymi z postawą ‘’będę lepszą osobą’’. Jest to idealny moment na błyskawiczny ruch marketingowy.  

 

5. Nowy rok, nowe produkty, nowe promocję

Z nadchodzącym nowym rokiem zadbaj o to aby nie tylko Twoi klienci rozpoczynali go z nowym nastawieniem, dotrzymaj im kroku wprowadzając do sklepu nowe produkty. Kampanię marketingową możesz rozpocząć połowie grudnia, po to żeby klient widział co nowego czego go w nadchodzącym roku. Takie działanie zapewni nam, że sprzedaż w styczniu nie spadnie drastycznie w dół, ponieważ nowości zawsze ciekawią i przyciągają klientów. Jeśli możesz sobie pozwolić na wypuszczeniu nowych produktów nastaw się atrakcyjne promocje, jak na przykład drugi produkt za grosz.

 

Okres Bożego Narodzenia to najpiękniejszy moment w całym roku, biorąc pod uwagę nie tylko magę świąt, ale także przychody w firmie. Nic jednak nie jest przesądzone, ponieważ jeśli będziemy myśleć kreatywnie to każdy dzień w roku może być magiczny.

 

 

Grzegorz Sadłoń małe zdjęcie

Grzegorz Sadłoń

Prezes zarządu w Codarius.com.

Praktyk z ponad 12 letnim doświadczeniem w budowie sklepów internetowych. 

 

Jak rozkręcić sklep internetowy, aby sprzedawał więcej

 

Samo uruchomienie sklepu internetowego, to najłatwiejsze zadanie i początek znacznie trudniejszej drogi. Poznaj naszą listę 7 rzeczy, bez których e-commerce nie będzie rósł. 

 

1. Design sklepu

Nie ważne jak świetny jest Twój produkt i jak unikalny ponieważ aż 93% kupujących przyznaje, że to wygląd sklepu jest dla nich kluczowym czynnikiem zakupu. To układ strony i odpowiednia hierarchia podstron oraz intuicyjność sklepu powoduje, że klient decyduje się na zakup – bo to takie proste i łatwe. Użytkownik nie powinien zastanawiać się co powinien kliknąć i gdzie, żeby dotrzeć do miejsca docelowego, sklep powinien być tak ułożony, aby klient nie myślał nad tym co robi, tylko działał intuicyjnie. Aspekty wizualne również są bardzo ważne, im lepiej wyeksponujemy produkt tym większe szanse na sprzedaż.

Blisko 40 % dokonanych zakupów online odbywa się na urządzeniach mobilnych. Upewnij się, że Twój sklep wygląda i funkcjonuje bez zarzutów na Twoim telefonie. 

 

2. Pozycjonowanie

Bez dobrego pozycjonowania, nikt nie odnajdzie Twojego sklepu. O wiele lepiej jest zlecić to zadanie doświadczonym i rzetelnym firmom pozycjonującym lub agencjom marketingowym niż samemu metodą prób i błędów dochodzić do danych wyników przez rok, a wykwalifikowany zespół mógłby osiągnąć te same wyniki w miesiąc. 

 

3. SEO Blog

Genialnym pomysłem i nie czasochłonnym jest prowadzenie bloga. Jeśli raz w tygodniu poświęcimy średnio godzinę na napisanie jednego artykułu to w skali roku mamy już 52 wpisy, które wpływają na optymalizację. Każdy post to około 500 słów, które zwiększają szanse na odnalezienie Twojego sklepu za pomocą silnika wyszukiwarki internetowej. 

 

4. Dbaj o klientów

Zachęcaj do zakupu swoich towarów poprzez promocje czasowe, kody rabatowe lub programy lojalnościowe. Podziękuj stałym klientom za to, że są wierni Twojej marce za pomocą vouchera lub drobnego gratisu podczas kolejnych zakupów tylko dla ekskluzywnych klientów, po to aby i wiedzieli, że są traktowani wyjątkowo. Nic tak nie działa na konsumentów jak atrakcyjna cena podczas czasowej promocji, wówczas klient czuje, że łapie wyjątkową okazję. 

Dbaj o swoich klientów, pytaj ich o opinię, zachęcaj do zapisu do newsletter’a, przesyłaj kupony rabatowe w dniu ich urodzin, nie trać z nimi kontaktu. 

 

5. Social Media

Media społecznościowe to dobre miejsce na zwiększenie popularności sklepu. Poprzez dodawanie zabawnych postów lub inspirujących zdjęć, filmów etc.  zwiększamy swoją popularność wśród potencjalnych klientów i łatwiej jest dotrzeć do docelowej grupy. Większość portali społecznościowych oferuję także możliwość reklamowania swoich produktów, reklamy są spersonalizowane dla każdego użytkownika tak więc istnieje większa szansa na odnalezienie swojego targetu. 

 

6. ‘’O Nas’’ 

Czyli wszystko to co klient powinien wiedzieć o Tobie, Twojej firmie i pracownikach. Zamiast ograniczać się tylko do podstawowych danych kontaktowych pomyśl o przedstawieniu swojej firmy jako grupę ludzi, którzy mają wspólną misję i cele. Krótka historia powstania, powody dla których sklep został uruchomiony oraz informację o pracownikach ze zdjęciem ociepli wizerunek oraz dzięki temu zdobędzie zaufanie klientów. 

Zbyt duża ilość informacji może przytłoczyć klientów, jeśli zależy Ci na dodaniu obszernej historii firmy oraz biografii pracowników doradzamy rozdzielenie treści na dwie podstrony. 

 

7. Pozwól kupować i oceniać

Utwórz na stronie głównej sekcję z najlepiej sprzedającymi się przedmiotami, po to aby klienci widzieli najchętniej kupowane przedmioty, co może zachęcić ich do zakupu. Możliwość dodawania recenzji produktów powoduje, że mamy większe zaufanie do sklepu. Klient zawsze może dodać swoją ocenę dla danego produktu, dzięki temu jest bardziej ufny, ponieważ wszyscy wiemy, że sklep, który sprzedaje przedmioty nie warte swojej ceny nigdy nie zdecyduje się na taką możliwość. 

 

Wszystkie wyżej wymienione elementy są ważne i pomagają nam w generowaniu sprzedaży. Drugim ważnym elementem jest osoba, która będzie to wdrażać i nadzorować. Wyciągnięcie wniosków i wprowadzanie zmiana na bieżąco, jest równie ważne jak posiadanie odpowiedniego planu. E-commerce Manager to osoba, która w Twoim biznesie e-commerce powinna pełnić taką funkcję. Jeżeli jej nie posiadasz, to dostawca Twojego oprogramowania powinien Ci w tym pomóc. W Codarius.com dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z naszymi klientami.

 

 

Grzegorz Sadłoń małe zdjęcie

Grzegorz Sadłoń

Prezes zarządu w Codarius.com.

Praktyk z ponad 12 letnim doświadczeniem w budowie sklepów internetowych. 

 

Jak wykorzystać Facebooka do sprzedaży produktu premium, którego nikt nie zna?

 

Generowanie ruchu UU (unikalnego użytkownika), który przekłada się na sprzedaż, to dla każdego e-commercu trudne zadanie. Wykorzystujemy do tego różne kanały marketingowe, które z różną skuteczności wpływają na sprzedaż i zaangażowanie użytkowników. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak można wykorzystać social media do wygenerowania pierwszej sprzedaży na sklepie internetowym z produktem, którego na rynku nikt nie zna oraz jak walczyć z konkurencją, która ma większe nakłady na marketing.

Trudne zadanie szczególnie na początku drogi, ale case study jakie dzisiaj opisuję, to idealny przykład tego, że odpowiednio zaplanowana strategia na dany kanał marketingowy, przekłada się na realne wynik sprzedażowe. Wniosek jest jeden, do każdego kanału marketingowego musisz podejść w ten sam sposób – nie ma dróg na skróty!

 

Dzisiaj opisuję case study naszego klienta PMO Oils, który stanął przed następującymi wyzwaniami:

_Jak sprzedać olej samochodowy klasy premium na rynku, który jest mocno obłożony przez duże i znane marki/koncerny;

_Jak przekonać użytkowników do zmiany oleju samochodowego na PMO.

 

Poznaj PMO

Marka PMO Oils to producent wysokiej jakości olejów samochodowych. Stworzyli unikalnej jakości oleje z serii „Professional Motor Oil”, które dzięki swojej jakości zaliczane są do marek premium. Wszystkie oleje produkowane są w najnowocześniejszej i największej fabryce w Europie, co już świadczy o ich jakości. Bazy dla olejów PMO dostarczane są tylko przez największe światowe koncerny.

Patrząc z boku można dojść do wniosku, że jest to spore wyzwanie, aby przekonać statystycznego użytkownika, który przez 10 lat korzysta z olejów samochodowych jednego producenta do zmiany na olej marki, o której słyszy pierwszy raz. 

Pierwszym ważnym elementem przewagi konkurencyjnej PMO, było dostarczenie produktu wysokiej jakości, która przekona użytkowników do zmiany.

 

Jak PMO dba o jakość produktów:

_Pierwsza kontrola – podczas dostawy olejów bazowych oraz uszlachetniaczy sprawdzana jest jakość komponentów;

_Druga kontrola – po procesie ”blendowania” czyli łączenia wszystkich komponentów, produkt poddawany jest kontroli jakości;

_Trzecia kontrola – po nalaniu gotowego produktu do opakowań, odbywa się ostateczna kontrola jakości przed wydaniem produktu do sprzedaży. 

 

1 krok – profil marki na Facebooku

Podczas procesu tworzenia sklepu internetowego, podjęta została decyzja, że najszybciej będzie trafić do klienta docelowego poprzez działania na Facebooku. Przygotowany został profilu marki, opisy, grafiki oraz pierwsze postów. Działania te były wstępem do kampanii z influencerem. 

 

Profil marki na Facebooku – link 

 

2 krok – sklep internetowy 

Kolejnym krokiem było zbudowanie sklepu internetowego,  który będzie odpowiadał za generowanie sprzedaży. Wdrożyliśmy sklep w oparciu o naszą platformę Codarius, która została dopasowana do wymagań klienta oraz specyfiki produktu. Zadbaliśmy również o infrastrukturę serwerową, która będzie w stanie obsłużyć ruch podczas kampanii z influcencerem.

 

Główne wyzwania klienta na etapie budowy systemu e-commerce:

_Wprowadzenie na rynek nowej marki olejów samochodowych do trudnej i wymagającej branży;

_Budowę sklepu internetowego w bardzo krótkim czasie – deadline 1 miesiąc;

_Przygotowanie procesów skutecznie łączących sprzedaż B2C i B2B;

_Przygotowanie infrastruktury serwerowej pod obsługę ruchu z kampanii marketingowych.

 

Co zrobiliśmy: 

_Przygotowaliśmy szablon graficzny sklepu; 

_Skonfigurowaliśmy platformę i dodaliśmy produkty za klienta; 

_Skonfigurowaliśmy wszystkie funkcjonalności marketing automation; 

_Przygotowaliśmy wielowariantowość produktów; 

_Przygotowaliśmy plik produktowy do Ceneo i Google Merchant Center; 

_Przygotowaliśmy integrację z Ceneo; 

_Wdrożyliśmy kody śledzenia oraz kody związane z monitorowaniem działań marketingowych.

 

3 krok – kampania z influencerem  

Teraz przechodzimy do sedna całej strategii. Pierwszym momentem, który pozwolił na dotarcie do szerszej grupy odbiorców, była kampania ze znanym w branży motoryzacyjnej infuencerem – Kickster ZnaFca.

Na początku powstał film promocyjny pokazujący proces produkcyjny oleju samochodowego marki PMO, który zainteresował ponad 658 797 użytkowników kanału Kickster. 

 

Zobacz video:

 

Po publikacji video na profitu marki bardzo szybko pojawiło się ponad 3300 polubień! Aby utrzymać zainteresowanie nowych użytkowników, osoba Kickstera pojawiała się w serii kolejnych postów w postaci memów, śmiesznych grafik czy postów edukujących użytkowników pod kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Kilka postów oraz zasięgi jakie wygenerowały:

 

  

 

Efekty i wyniki

Sprzedaż generowana przez sklep internetowy (zobacz sklep) przełożyła się na następujące wyniki:

 

Ruch UU (unikalnych użytkowników) skoczył od 0 do ponad 47 000 użytkowników miesięcznie;

+900 zrealizowanych zamówień od uruchomienia sklepu;

+1000 klientów od uruchomienia sklepu;

Odzyskanie ponad 23% porzuconych koszyków.

 

 

 

Grzegorz Sadłoń małe zdjęcie

Grzegorz Sadłoń

Prezes zarządu w Codarius.com.

Praktyk z ponad 12 letnim doświadczeniem w budowie sklepów internetowych. 

 

Odzyskiwanie porzuconych koszyków, czyli co zrobić, aby klient dokończył zakupy

Zjawisko porzucania koszyków przez klientów sklepów internetowych nie jest niczym niezwykłym, można powiedzieć więcej, jest sytuacją wręcz powszechną. Tak, jak duże sieci handlowe muszą radzić sobie z klientami, którzy do sklepu przychodzą tylko na… spacer, tak i firmy działające w branży e-commerce muszą odpowiednio reagować, aby zwiększyć szansę na finalizację zakupów z porzuconego koszyka.

Porzucanie koszyków nie musi być do końca winą sklepu

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że klienci porzucają swoje wirtualne koszyki, gdyż w pewnym momencie natrafili na produkty zbyt drogie lub uznali, że są one jednak niskiej jakości i nie będą ich kupować. Tak też się zdarza, ale badania pokazują, że powodów takiego zachowania jest o wiele więcej. Do tych niezwiązanych ze strategią i ofertą danego sklepu zalicza się, między innymi:

 • tworzenie wirtualnej listy zakupów do zrobienia na później, właśnie poprzez dodawanie produktów do koszyka;
 • wybór konkretnego produktu i jego zapamiętanie w koszyku, jako zamiennik dodawania podstrony z ofertą do zakładki „ulubione” w przeglądarce;
 • chęć zapoznania się z opiniami o produkcie, z jego możliwościami czy z ceną u konkurencji przed zakupem;
 • brak wystarczających środków finansowych do natychmiastowej realizacji transakcji.

Oczywiście koszyki są porzucane również z powodu polityki samego sklepu, która w pewnym momencie przestała się klientowi podobać. Bardzo często dzieje się tak na przykład wtedy, gdy podczas finalizacji zakupu wyświetlają się koszty dostawy i, w ocenie klienta, są one za wysokie. Innym powodem jest brak metody płatności, z której klient zawsze korzysta w internecie. Badania statystyczne dowodzą także, że wiele osób oczekuje natychmiastowego kontaktu z obsługą sklepu i, jeśli ten nie jest zapewniany, to zwyczajnie porzuca koszyk. Jest nawet grupa osób, która robi to z premedytacją, licząc na rabaty cenowe zachęcające do finalizacji transakcji.

 

Jak można zachęcić klienta do dokończenia zakupów?

Problem, jak widać, jest dość złożony. Kiedy koszyk jest swoistą wirtualną listą zakupów, to najpewniej wcześniej czy później będzie on sfinalizowany, nawet jeśli ostatecznie w zmienionej formie. W pozostałych przypadkach należy przede wszystkim śledzić obowiązujące trendy, starając się do nich dopasowywać.

Najlepszym tego przykładem jest wyraźna potrzeba szybkiego kontaktu z obsługą platformy e-commerce. Rozwiązaniem są chatboty, skrypty sztucznej inteligencji, które korzystają ze stale rosnącej bazy zapytań i są w stanie wyjaśnić klientowi wiele rzeczy kompletnie bez ingerencji człowieka. Działają 24 godziny na dobę przez cały rok, a więc idealnie wpasowują się w potrzebę szybkiego kontaktu.

Integracja sklepu z wieloma, popularnymi systemami płatności, to na pewno kolejny krok do tego, aby ograniczyć zjawisko porzuconych koszyków. Identycznie może podziałać zaoferowanie większej liczby opcji dostawy, jak i skrócenie czasu realizacji zamówień.

Doskonałym rozwiązaniem są również inteligentne systemy, które monitorują przypadki porzuconych koszyków i reagują na nie wysyłaniem powiadomień. Zasada działania jest bardzo prosta. System po prostu po określonym czasie od wyjścia użytkownika ze strony, który nie sfinalizował transakcji, wysyła na jego adres e-mail stosowny komunikat. Przypomina on o pozostawionych zakupach i zachęca do ich finalizacji, a w jego treści znajduje się odnośnik, który od razu prowadzi do koszyka z wybranymi wcześniej produktami.

 

Zawsze staraj się spełniać oczekiwania klientów

Przede wszystkim każdy właściciel sklepu internetowego, niezależnie w jakiej konkretnie branży działa, musi pamiętać o tym, jak duża jest na rynku konkurencja. Klienci mają szerokie możliwości, przebierają w ofertach dziesiątek sklepów i, jeśli tylko znajdą platformę, która wyraźnie jest do nich frontem, prawie na pewno z niej skorzystają. Dobrze prowadzenia strategia odzyskiwania porzuconych koszyków przyczyni się do większych zysków, ale i unowocześni całą platformę, czyniąc ją bardziej konkurencyjną na rynku

7 porad dla początkujących sklepów internetowych

Kiedy zaczynasz swoją przygodę w e-commerce możesz zostać przytłoczony ilością informacji. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 7 porad, która pomogą Ci zrozumieć jakie możliwości daje obecnie rynek e-commerce. 

 

1. Szybkość uruchomienia sklepu

W przeciwieństwie do tradycyjnych sklepów, sklep internetowy może powstać i dobrze funkcjonować za sprawą zaledwie kilku kliknięć myszką. Platformy e-commerce’we takie jak Codarius umożliwiają Ci skorzystanie z gotowych szablonów do stworzenia Twojego sklepu. Platformy Allegro, Amazon czy eBay wymagają tylko założenia konta przez użytkownika zanim zaczniesz sprzedawać.

Dla właścicieli szukających szybkiego startu, e-commerce będzie najlepszą opcją. Jeśli tylko masz dostęp do internetu oraz komputer, możesz rozpocząć swój biznes w każdym miejscu, nawet siedząc na kanapie!

 

2. Niskie koszty online vs offline

W wielu przypadkach, koszty związane z rozpoczęciem e-biznesu są znacznie niższe w porównaniu z tradycyjnym biznesem offline.

Dlaczego?

 • Na niektórych platformach e-commerce założenie konta jest darmowe;
 • Założenie konta na marketplace jest bezpłatne;
 • Istnieje możliwość dropshipping’u (przeniesienie procesu wysyłki towaru na dostawcę) bez dużej inwestycji pieniędzy z góry;
 • Social media, organiczne wyszukiwanie oraz Google Adwords są efektywnymi sposobami, by wprowadzić Twój biznes na rynek;
 • Sam możesz prowadzić i zarządzać sklepem, aby zmniejszyć koszty na początku;
 • Kiedy dopiero zaczynasz swoja przygodę z biznesem, e-biznes umożliwia Ci uniknąć wielu inwestycji, które musiałbyś ponieść w przypadku tradycyjnej sprzedaży detalicznej. Masz możliwość rozbudowania swojego biznesu dopiero w momencie kiedy sprzedaż wzrośnie.

 

3. Zwiększ rozpoznawalność marki

W 2018, 81% kupujących wyszukiwało informacje na temat sklepów internetowych zanim dokonało zakupu. Można przypuszczać, że te liczby wzrosły od tamtego momentu.

Po pierwsze ważne jest badanie zachowań klientów online tj. czy kupują w internecie czy tradycyjnych sklepach. Twoja obecność w internecie sprawi, ze potencjalni klienci znajdą informacje na temat Twojego produktu i będą w stanie porównać ceny w różnych sklepach. Gdy klienci szukają jakiegoś produktu, Twój sklep powinien pojawiać się jako jeden z pierwszych na liście wyszukiwania. To wpływa na zwiększenie rozpoznawalności marki, więc zawsze jesteś naprzeciw swoim klientom.

 

4. Zdobądź nowych klientów

E-commerce zapewnia Ci nowe kanały, dzięki którym zyskasz więcej klientów. Niezależnie od tego czy dopiero zaczynasz czy jesteś już sprzedawcą, zawsze są nowi klienci do zdobycia.

Istniejący już na rynku sprzedawcy w sklepach tradycyjnych (offline) mają pewne ograniczenia związane z lokalizacją, tj. klienci muszą dojeżdżać do ich sklepów, by zrobić w nim zakupy. W internecie sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Możesz sprzedawać wszędzie i o każdej porze. To pozwala obsługiwać Ci klientów z całego kraju, a także poza nim.

Jeśli korzystasz obecnie z jednego kanału sprzedaży np Allegro, to warto uruchomić dodatkowy kanał na własnym sklepie, by zyskać nowych klientów. Wszystkie kanały e-commerce mają swoją unikalną grupę odbiorców, z której mogą korzystać sprzedawcy. Dla nowych sprzedawców, e-commerce jest najlepszym sposobem na zdobycie szerszej grupy odbiorców.

 

5. Umieść więcej informacji w sklepie

Obecność online umożliwia Ci umieszczenie większej ilości informacji na temat Twoich produktów i usług. Sklep marki szczególnie daje przestrzeń sprzedawcom na umieszczenie najbardziej kluczowego contentu dla kupujących.

Istotne informacje na temat produktu zawierają szczegółowe opisy produktów, porównanie produktów, dostępność poszczególnych rzeczy oraz cennik. Te informacje pozwalają użytkownikowi podjąć decyzje zakupowe zarówno w sklepie tradycyjnym lub internetowym.

Twój sklep może również przedstawiać więcej informacji na temat Twojego biznesu lub sposobu korzystania z Twoich produktów. Podstrony mogą być poświęcone historii Twojej marki oraz informacji dotyczących sposobu produkcji towaru. Posty na blogu i nagrania też mogą okazać się pomocne w przedstawieniu sposobu użytkowania produktu lub usług.

Przykładem mogą być firmy spożywcze, które udostępniają swoim klientom rożne przepisy oraz wskazówki na temat gotowania na swoich stronach internetowych. Taki rodzaj contentu tworzy artykuły dla marki jednocześnie zapewniając lepszy Customer Experience.  Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku, takie informacje odróżniają Twoją markę od innych.

 

6. Skup się na rynku niszowym

E-commerce sprawia, że obsługa rynku niszowego jest nawet łatwiejsza. Dla kolekcjonera rzadko spotykanych monet znalezienie sprzedającego, który będzie je rozprowadzać, nie jest łatwym zadaniem. Jednakże, łatwość i rozpiętość internetu sprawia, ze wyszukiwanie staje się prostsze. Jeśli sprzedajesz produkt niszowy lub oferujesz niszowe usługi , łatwiej będzie Ci je sprzedać online. Twój biznes będzie dostępny dla większej ilości klientów.

 

7. Bądź tam gdzie twoi konsumenci

Większość konsumentów nie tylko wyszukuje produkty w internecie, ale również je tam kupuje. Kupujący robią obecnie ponad 60% swoich zakupów w internecie. Zatem, sprzedawaj tam gdzie są kupujący. Jeśli większość Twoich klientów kupuje w internecie, to powinieneś własnie tam sprzedawać. E-commerce umożliwia Ci spełnić „zakupowe” oczekiwania Twoich klientów.

 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do mnie.

grzegorz sadlon.png Kluczowe wskaźniki w e commerce. Każdy ekomersiak musi je znać.

Grzegorz Sadłoń – CEO w Codarius.com, ekspert w budowaniu strategii sprzedażowych dla marek i sklepów internetowych. OD 11 lat specjalizuje się w automatyzacji procesów sprzedażowych i biznesowych. Doradza w optymalizacji projektów ecommerce i działań on-line marketingowych włączając w to działania z zakresu optymalizacji konwersji, marketing automation i strategii omnichannel.

 

Analityka w e-commerce: podstawy, które ułatwią pozyskiwanie klientów. Część II

W pierwszej części cyklu dotyczącego analityki e-commerce skupiliśmy się przede wszystkim na narzędziach umożliwiających śledzenie ruchu użytkowników na stronach oraz zbieraniu danych jakościowych. Teraz pójdziemy nieco dalej i przyjrzymy się kolejnym zagadnieniom stanowiącym absolutną podstawę w pozyskiwaniu klientów. Prezentujemy dalsze rozważania o rozwiązaniach e-commerce, dzięki których dowiesz się, jak odczytywać oraz analizować dane mające istotne znaczenie dla rozwoju Twojego biznesu.

Segmentacja użytkowników

Bez względu na to, czy prowadzisz dedykowany sklep internetowy w branży odzieżowej, czy też jesteś właścicielem biznesu z akcesoriami meblowymi, ważne jest, abyś wiedział, kim są użytkownicy Twojej witryny oraz w jaki sposób możesz do nich skutecznie dotrzeć. Odczytywanie tego typu informacji jest możliwe dzięki tzw. segmentowaniu ruchu w serwisie, który stanowi podstawę do uzyskiwania wartościowych wniosków analitycznych i co za tym idzie, podejmowania właściwych decyzji biznesowych.

Do procesu segmentacji można wykorzystać powszechnie stosowane w branży e-commerce narzędzie takie jak Google Analytics. Jego największą zaletą jest fakt, że daje możliwość sprawnego oraz intuicyjnego tworzenia segmentów bazujących na bardzo dużej liczbie parametrów. Oznacza to, że przy jego pomocy możesz śledzić wiele interesujących danych, dowolnie wybierając segmenty, a nawet definiując obszary niestandardowe, odpowiadające Twoim zindywidualizowanym potrzebom. Poznając preferencje klientów i dostosowując się do nich, możesz mieć pewność, że prowadzone działania marketingowe będą skuteczne i nienatrętne.

 

O tym, jak ważne znaczenie ma segmentowanie użytkowników, może świadczyć, chociażby historia amerykańskiej firmy Christiana Care Health System. Dzięki segmentacji bazy kontaktowej i dostosowaniu wysyłanych e-maili do segmentu odbiorców przedsiębiorstwo zredukowało koszty pozyskania nowych klientów blisko o 60%.

Współczynnik konwersji

To na chwilę obecną jedno z najczęściej wymienianych rozwiązań e-commerce, które w skrócie oznacza dokładnie tyle, co przekształcanie ruchu w sprzedaż. Każdy, kto prowadzi sklep internetowy, marzy o jak największej konwersji, jednak nie każdy wie, w jaki sposób śledzić współczynnik określający odsetek odwiedzających oraz z jakich dedykowanych narzędzi korzystać. Jak się okazuje, prym pod tym względem wiedzie również Google Analytics. Przy jego wykorzystaniu można otrzymać czytelne informacje o liczbie zrealizowanych celów, współczynniku porzuceń, w jakich dniach najczęściej dokonywano zakupów, jaki uzyskaliśmy przychód itp.

Chcąc poprawić współczynnik konwersji, warto przede wszystkim skoncentrować swoje działania na użyteczności strony, a także na dotarciu do grupy docelowej w odpowiednim czasie i miejscu. O tym, że warto skupić się na tego typu działaniach, może świadczyć przykład marki Puccini. Dzięki wzrostowi współczynnika konwersji e-commerce do 500% firmie udało się zwiększyć liczbę transakcji i odnotować siedmiokrotny wzrost przychodów.

Prędkość ładowania strony

Jeszcze jednym istotnym zagadnieniem z punktu widzenia pozyskiwania klientów jest czas, z jaką ładuje się witryna sklepu internetowego. To parametr, który niestety bardzo często jest pomijany podczas zakładania e-biznesu, a tymczasem ma on kluczowe znaczenie w przypadku generowania ruchu oraz wielu innych aspektów dotyczących Twojej marki. Informacji o prędkości ładowania witryny może nam dostarczyć kilka narzędzi. Poza wspomnianym już wyżej Google Analytics można skorzystać, chociażby z Page Speed Insights. Dzięki automatycznej analizie dowiesz się, jak szybko ładuje się strona, a także uzyskasz wskazówki, co należy zmienić, aby poprawić wynik. Tu jako ciekawostkę można dodać, że najbardziej przyjazny użytkownikom jest czas oscylujący wokół pięciu-sześciu sekund.

Podsumowanie

Chcąc docierać do coraz to nowych odbiorców i rozwijać swój biznes online, warto na bieżąco zbierać oraz analizować wszystkie opisane powyżej statystyki. Pozwalają one bowiem nie tylko na poznawanie preferencji klientów, ale także umożliwiają podejmowanie trafnych decyzji biznesowych, zapewniając ruch i satysfakcjonujące zyski.

 

Analityka w e-commerce: podstawy, które ułatwią pozyskiwanie klientów

Pozwalają na pozyskiwanie danych dotyczących ruchu na stronie, mierzenie efektywności kampanii, a także na czerpanie informacji o klientach, ich preferencjach i zachowaniach. Mowa o narzędziach analitycznych, które na chwilę obecną stanowią niezwykle istotny element marketingu. Oto podstawy, które są absolutnie niezbędne w pozyskiwaniu klientów, niezależnie od tego, czy prowadzisz dedykowany sklep internetowy z obuwiem, czy działasz w branży motoryzacyjnej.

Sektor e-commerce rozwija się w Polsce niezwykle dynamicznie, a wpływ na to ma przede wszystkim postęp technologiczny oraz większa liczba urządzeń mobilnych. W dobie tak dużej konkurencji nikt nie ma wątpliwości – analityka internetowa stanowi podstawę skutecznego prowadzenia biznesu za pośrednictwem sieci.

Śledzenie użytkowników

W czasach, kiedy istnieje możliwość śledzenia ruchu użytkowników na stronach, rozwiązania e-commerce wydają się mieć potężną przewagę nad tradycyjnym handlem. Co ciekawe, na chwilę obecną największe sklepy internetowe posługują się przynajmniej jednym narzędziem „śledzącym”. Prym w tej kwestii wiedzie Google Analytics – dzięki narzędziu można dowiedzieć się, w jaki sposób kształtuje się ruch na stronie, która grupa konsumentów jest najcenniejsza, a także które z kampanii reklamowych są najskuteczniejsze. Mnogość funkcji daje możliwość precyzyjnego badania zachowań użytkowników, chociaż trzeba mieć świadomość, że do uzyskania niektórych danych niezbędna jest zaawansowana znajomość systemu. Warto też dodać, że Google Analytics obejmuje różne produkty takie jak, chociażby Google Analytics 360, Google Big Query itp.

Przykładów nie trzeba szukać daleko. Dzięki Google Analytics 360 i możliwości pobierania ogromnych danych znana sieć pizzerii Dominos zwiększyła miesięczne przychody o 6%, natomiast koszty wydatków reklamowych zredukowała o ok. 80%.

Zbieranie danych jakościowych

Przechwytywanie danych ilościowych przez takie narzędzia jak, chociażby Google Analytics pozwalają na przeprowadzanie dokładnych analiz. Jednak bardzo często dedykowane sklepy internetowe potrzebują uzupełnienia w postaci danych jakościowych. Wszystko po to, aby móc dowiedzieć się nie tylko, co się stało w serwisie, ale także, dlaczego doszło do takiego, a nie innego zachowania użytkownika. W zbieraniu danych pomocne okazują się zarówno proste ankiety umieszczane na stronie (np. Survicate), jak i zaawansowane narzędzia umożliwiające dokładne śledzenie ruchu odwiedzających witrynę.

W zbieraniu danych jakościowych bardzo dobre efekty można osiągnąć, wykorzystując monitorowanie mediów społecznościowych. Jednym z częściej stosowanych narzędzi jest Brand24, który pozwala na weryfikowanie wszystkich wzmianek o sprzedawanych produktach i oszczędzenie czasu. To rozwiązanie e-commerce doskonale sprawdza praktycznie przy każdym rodzaju działalności, również w sytuacji, gdy została przeprowadzona integracja sklepu internetowego z Ebay czy z Allegro.

Dzięki wykorzystaniu narzędzia Brand24 Nextbike Polska, największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych dotarł do nowych obserwatorów w mediach społecznościowych, rozszerzył zasięgi postów, a także zbudował relacje z użytkownikami.

Systemy do zarządzania tagami

Z roku na rok większą popularnością cieszą się zaawansowane systemy przeznaczone do zarządzania tagami. Jednym z nich jest Google Tag Manager, który pozwala na dodawanie oraz aktualizowanie tagów witryny. Narzędzie to wprawdzie samo w sobie nie koncentruje się na zbieraniu danych, ale może w dużej mierze ułatwić proces wdrażania innych rozwiązań służących do ich analizowania.

Dzięki Google Tag Manager, Harmoney, jeden ze znanych nowozelandzkich rynków pożyczek, uzyskał głębszy wgląd we współczynniki dotyczące ścieżek konwersji w witrynie i mógł przeprowadzić trafniejszą optymalizację strony.

Podsumowanie

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że zaawansowane narzędzia analityczne, które są dzisiaj dostępne praktycznie dla każdego właściciela sklepu internetowego, pozwalają na szybkie wyciąganie wniosków i wprowadzanie odpowiednich działań przekładających się na uzyskiwany obrót przez firmę. Umiejętnie je wykorzystując, nasz biznes w ciągu kilku lat może znacząco urosnąć.

 

5 najważniejszych trendów w e-commerce na 2019

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że branża e-commerce wiąże się z nieustannym postępem technologicznym. Zmiany zachodzące w tej dziedzinie są niezwykle dynamiczne i niejako zmuszają właścicieli biznesów do ciągłego sprawdzania nowinek, które mogą im pomóc w usprawnieniu działalności. Nie ma znaczenia, czy prowadzisz dedykowany sklep z odzieżą, czy rozwijasz biznes z branży ogrodniczej – sprawdź, jakie nowości przyniesie nadchodzący rok i jakie trendy w e-commerce utrzymają się na rynku.

1. Personalizacja i Customer Experience

Jeśli do tej pory nie wdrożyłeś personalizacji oraz profesjonalnej obsługi klienta, to te rozwiązania e-commerce powinny być Twoim priorytetem w 2019 roku. Personalizacja rządziła już w ubiegłych miesiącach i teraz też zajmuje najwyższe miejsce w aktualnym zestawieniu trendów. W praktyce zjawisko to polega między innymi na możliwości sporządzania indywidualizowanych ofert, a także treści reklamowych. Do tego dochodzi jeszcze Customer Experience, czyli doświadczenia i doznania odczuwane przez klienta na skutek styczności z daną marką. Składają się na nie między innymi takie elementy jak:

 • możliwość nawiązania sprawnego kontaktu z konsultantem sklepu internetowego,
 • cena określonego produktu lub usługi,
 • bezpieczna płatność.

Okazując życzliwość i wzbudzając zainteresowanie, możemy przyczynić się do tego, że konsument zechce dokonać zakupu właśnie u nas.

2. Chatboty

To trend, który został zapoczątkowany w 2018 roku, ale według specjalistów w nadchodzącym czasie będzie zyskiwał na znaczeniu. Narzędzie to może okazać się szczególnie pomocne w przypadku właścicieli małych i średnich firm, którzy nie mogą zagwarantować dwudziestoczterogodzinnej obsługi klienta. Chatbot stanowi rozwiązanie, które daje możliwość odpowiadania na pytania zadawane przez konsumentów. Tego rodzaju wirtualni asystenci są w stanie obsługiwać nawet kilku klientów jednocześnie, pomagając im wybrać odpowiedni produkt oraz przeprowadzić przez cały proces zakupowy. Coraz więcej osób prowadzących dedykowane sklepy internetowe decydują się na wdrożenie tego rozwiązania, zwłaszcza że umiejętnie zaprogramowany chatbot może nawet zapamiętywać preferencje zakupowe klientów. Dzięki temu narzędzie to może być wykorzystywane z powodzeniem także do takich strategii sprzedaży jak up selling czy cross selling.

3. Rekomendacje – Word of Mouth Marketing

Przez lata konsumenci podejmowali decyzje zakupowe, kierując się rekomendacjami. W związku z tym trendem większa liczba przedsiębiorców dokłada wszelkich starań, aby przyspieszyć proces pozyskania klientów za pomocą metod naturalnych, ale sporo można osiągnąć, stosując strategię bazującą na tzw. marketingu szeptanym. Tego typu działania mogą stanowić bardzo dobry sposób, aby budować reputację marki. Co więcej, można je uzupełnić o tzw. influencer marketing, który polega na angażowaniu liderów opinii udzielających się w mediach społecznościowych czy prowadzących własne blogi.

4. Augmented Reality, czyli rozszerzona rzeczywistość

To jeszcze jeden element, którego nie można pominąć w najnowszych rozwiązaniach e-commerce. Augmented Reality to nic innego jak rozszerzona rzeczywistość, która do tej pory została spopularyzowana głównie przez Google. Szacuje się, że w najbliższym czasie AR wyjdzie poza świat gier i może spowodować niemałe zmiany na rynku e-commerce. Dlatego, jeśli prowadzisz sklep internetowy, już teraz możesz zastanowić się, czy nie warto postawić na oprogramowanie lub zaawansowane aplikacje korzystające z tzw. rozszerzonej rzeczywistości.

5. Projektowanie grafiki w formie PWA (Progressive Web App)

Czy wiesz, że całkiem niedawno specjaliści Google doszli do wniosku, że wiele wyszukiwań produktów rozpoczyna się od zakładki „grafika”? Dlatego w nadchodzącym roku prawdopodobnie na znaczeniu zyska projektowanie grafiki w formie PWA. Tego typu rozwiązania bazują na jednym kodzie źródłowym dla wszystkich systemów operacyjnych, a co więcej, charakteryzują się responsywnością, co jest szczególnie istotne w czasach, kiedy duży nacisk kładzie się na responsywne sklepy internetowe.

Podsumowanie

Branża e-commerce w dzisiejszych czasach oferuje niezwykle zaawansowane rozwiązania, które może wykorzystać praktycznie każdy, kto posiada sklep internetowy. Jesteśmy przekonani, że z całą pewnością rok 2019 przyniesie jeszcze większe zainteresowanie personalizowanymi ofertami, rekomendacjami oraz zakupami online.

 

Jak wykorzystać nową funkcję e-commerce od Instagrama?

Instagram to jeden z najprężniej rozwijających się serwisów społecznościowych. Umożliwia przede wszystkim edytowanie zdjęć i filmów, a także udostępnianie ich światu. Jak się okazuje, jego przedstawiciele wprowadzają coraz to nowe funkcjonalności, dzięki którym portal może być traktowany jako poważne narzędzie marketingowe oraz biznesowe. Teraz podjęto decyzję o wdrożeniu opcji, która umożliwi dokonywanie zakupów bezpośrednio z aplikacji. Dowiedz się więcej na jej temat i sprawdź, w jaki sposób możesz ją wykorzystać, mając własny sklep internetowy.

Instagram a biznes – jakie są możliwości?

Nikogo już nie dziwi fakt, że Instagram jest coraz powszechniej wykorzystywany jako narzędzie do budowania relacji z konsumentami. Zakładając profil biznesowy w serwisie i na bieżąco śledząc najnowsze rozwiązania e-commerce, można zyskać dostęp do szeregu istotnych informacji takich jak, chociażby:

 • dane demograficzne osób obserwujących profil, w tym ich: wieku, miejsca zamieszkania, płci, największej aktywności według godzin i dni,
 • liczba kliknięć w link przenoszący do witryny,
 • liczba wyświetleń profilu oraz publikowanych na nim zdjęć i informacji,
 • statystyki dotyczące relacji prowadzonych na żywo.

Przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe, którzy zdecydują się na utworzenie konta firmowego, zyskują między innymi możliwość prowadzenia kampanii reklamowych za pośrednictwem serwisu, a także przekształcania najlepiej konwertujących treści w reklamy – dzięki umieszczaniu na nich przycisków CTA. Wszystko to sprawia, że za pomocą Instagrama można skutecznie promować produkty i zwiększać ich sprzedaż, jednocześnie budując pozytywny wizerunek firmy lub marki.

Nowość w Instagramie: posty shoppable

Od kilku miesięcy sprzedawanie za pośrednictwem serwisu jest o wiele łatwiejsze, a wszystko to dzięki coraz to bardziej zaawansowanym funkcjom. Jedną z najnowszych jest post shoppable, czyli opcja dodawania wpisów z możliwością dokonywania zakupów. Aby móc w ogóle je publikować, należy jednak spełnić kilka wymogów.

Przede wszystkim konieczne jest posiadanie aktualnej wersji aplikacji na system Android lub iOS, a także prowadzenie profilu biznesowego. Ponadto niezbędne jest połączenie się z katalogiem na Facebooku – w tym celu można np. stworzyć sklep na platformie. Co więcej, pamiętaj, że Twoja marka musi sprzedawać towary fizycznie, które są zgodne z zasadami i polityką handlową przyjętą przez Instagram. Nieważne, czy posiadasz w tym celu dedykowany sklep internetowy, czy dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z e-biznesem.

W jaki sposób działają posty shoppable?

Posty shoppable stanowią innowacyjne rozwiązanie, które daje możliwość przedsiębiorcom oznaczenia maksymalnie pięciu towarów przy każdym publikowanym poście. Opcja ta działa na podobnej zasadzie jak tagowanie. Zasadniczą różnicą jest natomiast fakt, że po kliknięciu w oznaczony produkt klient zostaje automatycznie przeniesiony do strony, gdzie może zapoznać się ze szczegółowymi informacji dotyczącymi danego towaru. Wszystko to odbywa się bez konieczności wchodzenia w kartę produktu.

Według Instagrama nowa funkcjonalność prawdopodobnie już za niedługo będzie jednym z niezbędnych elementów strategii e-commerce większości brandów, ale nie tylko. Może też stać się cenionym narzędziem wykorzystywanym w kampaniach marketingu sieciowego. Krótszy czas wyszukiwania czy ograniczenie ilości kliknięć może poprawić wskaźnik konwersji oraz przyczynić się do zwiększenia przychodów.

Posty shoppable mają to do siebie, że pozwalają na zaprezentowanie produktu w szybki i przyjemny dla konsumenta sposób. Ich zaletą niewątpliwie jest też prostota tworzenia, a także łatwość obsługi zarówno przez markę, jak i przez potencjalnego klienta.

Dla kogo nowa funkcja?

Na obecną chwilę tworzenie postów z opcją zakupu jest dostępne wyłącznie dla osób z kontem biznesowym. Aktualnie rozwiązanie to jest praktykowane jedynie w kilku krajach, ale w najbliższych miesiącach planowane jest wdrożenie funkcji w kolejnych państwach. Posty shoppable są bezpłatne, jednak trzeba liczyć się z tym, że w przyszłości serwis może też wprowadzić oferowanie płatnych funkcji wspierających prowadzenie biznesu.

 

CODARIUS – Dlaczego jesteśmy najlepsi na rynku?!

W dzisiejszej dobie wzmożonej konkurencji to automatyzacja działań marketingowych oraz angażowanie użytkowników do interakcji z marką, może przesądzić o jej sukcesie. Codarius to pierwsza w Polsce platforma e-commerce, która w standardzie zawiera funkcje marketing automation. Przybliżmy nasze możliwości i przewagę nad konkurencją!

Marketing automation w standardzie

Na obecnym rynku znajdziesz wiele narzędzi automatyzujących działania marketingowe sklepów internetowych, niestety korzystanie z nich to dodatkowy, miesięczny koszt od 700 do nawet 10 000 złotych netto. Zdajemy sobie sprawę, że dla małego sklepu jest to spore obciążenie, ale to właśnie automatyzacja marketingu zwiększa szansę przetrwania pierwszego roku i osiąganie kolejnych sukcesów. W Codariusie wierzymy w potencjał waszych, internetowych przedsiębiorstw dlatego oferujemy marketing automation w standardzie! W tym wpisie przybliżymy Ci wybrane funkcje, ale cały oferowany przez nas marketing automation wraz z opisem znajdziesz na: https://www.codarius.com/funkcje-marketing-automation/

Identyfikacja użytkownika

Codarius zawsze identyfikuje zarówno zalogowanych, jak i niezarejestrowanych klientów sklepu. Gdy użytkownik przegląda stronę po raz pierwszy historia jego zachowań zapisywana jest w plikach Cookies, co pozwala rekomendować mu odpowiednie produkty. Użytkownik powracający na stronę zostaje rozpoznany przez Codarius, który przypisuje jego kolejne działania do dotychczasowej historii. Historia przypisywana jest także w momencie zalogowania lub przejścia na stronę z newslettera. Ponadto Codarius potrafi także segmentować użytkowników w oparciu o kupowane lub przeglądane produkty, średnią wartość koszyka zakupowego lub częstotliwości zamówień (aktywności w sklepie). Dzięki tej funkcji system pomaga dopasować odpowiednią komunikację, trafiającą w potrzeby konkretnych użytkowników.

Rekomendacje spersonalizowane

Wiemy, że klienci sklepów internetowych mają różne potrzeby i wymagania, a co za tym idzie szukają innych produktów, rozmiarów czy kolorów. Rekomendacje spersonalizowane to funkcja pozwalająca na indywidulne dobranie oferty dla klientów, w oparciu o wcześniej przeglądane lub kupowane produkty. Algorytm uczy się zachowań użytkowników, a następnie rekomenduje im odpowiednie produkty co w konsekwencji wpływa na ścieżki zakupowe. Rekomendacje przeglądanych produktów, a także produktów podobnych lub tych stanowiących uzupełnienie wcześniej zakupionych generowane są w postaci wiadomości e-mail.

Dowody społeczne (social proof)

Ponad 90% konsumentów potwierdza, że wpływ na ich decyzje oraz zachowania mają recenzje produktowe, opinie czy powiadomienia o zakupach innych użytkowników. Zatem tzw. dowody społeczne pomagają w podjęciu decyzji zakupowej. Codarius dzięki integracji z Trustisto.com, jest w stanie generować automatyczne powiadomienia, które pokazują zakupy i decyzje innych użytkowników. Takie powiadomienia są w stanie wygenerować nawet ponad 60% więcej zamówień!

Odzyskiwanie porzuconych koszyków

Średnio ponad 50% koszyków jest porzucona przez użytkowników, a co za tym idzie sklepy zarabiają 50% mniej. Przeliczenie utraconych zysków zmusza przedsiębiorców do poszukiwanie rozwiązania, z którym ponownie przychodzi Codarius. Otóż opcja odzyskiwania porzuconych koszyków umożliwia dotarcie do osób zainteresowanych daną marką, które już dodały do koszyka interesujący ich produkt lecz nie dokończyły zamówienia i opuściły sklep. Strata klienta porzucającego koszyk okazuje się jeszcze bardziej dotkliwa w przypadku klientów przyciągniętych dzięki płatnym kampaniom. Funkcja odzyskiwania generuje maila, który automatycznie jest wysyłany do użytkowników z przypomnieniem, że nie dokończyli transakcji. Jeśli nie zareagują na pierwszą wiadomość, to otrzymają kolejną z większym bodźcem – np. kodem rabatowym. Dzięki takim działaniom jesteś w stanie odzyskać większość kosztów i więcej zarobić. Warto, prawda?

Powiadomienia WebPush

Powiadomienia WebPush to dobry sposób na zachęcanie klientów do zakupu poprzez automatyczne informowanie o promocjach czy nowych produktach. Powiadomienia wyświetlają się osobom, które wyraziły na nie zgodę, nawet jeśli klient w danej chwili nie jest na stronie sklepu.

Sprzedaż wielokanałowa – Omnichannel shopping

Powiązanie wielu kanałów sprzedaży oraz komunikacji marki zwiększa wygodę zakupów, przyczyniającą się do wzrostu liczby lojalnych klientów. Nic więc dziwnego, że tak zwany omnichannel shopping  to przyszłość e-commerce. My gwarantujemy swoim klientom integrację między sklepem stacjonarnym a sprzedażą online, a także ujednoliconą komunikację z wykorzystaniem każdego z kanałów przekazu. Z Codariusem dostępne są wszystkie bezpieczne metody płatności online: PayU, Przelewy24, PayPal czy Sofort. Również w aspekcie związanym z dostawą platforma zapewnia wszystkie możliwe opcje, a więc integrację z kurierami takimi jak: DPD, INPOST, UPS, FEDEX czy PACZKOMATY.

Sprzedaż międzynarodowa

Otwartość na wykorzystanie potencjału zagranicznych klientów stanowi gorący trend w e-commerce. Niestety wyjście na rynek zagraniczny wiąże się z kosztownymi zmianami na stronie sklepu. Zakładając sklep na platformie Codarius dostosowanie do sprzedaży międzynarodowej: przeliczanie walut + VAT czy dostosowanie stref dostaw znajduje się w standardzie. Dzięki integracji z Globkurier przesyłki są bezpiecznie dostarczane do międzynarodowych klientów.

Migracja z innej platformy

Dysponujemy znaczącą przewagą nad dotychczas istniejącą konkurencją w aspektach wsparcia technicznego oraz marketingowego. Nic wiec dziwnego, że klienci innych platform przenoszą swój sklep do Codariusa. Robią to bez obaw, gdyż sztab specjalistów bierze na siebie całość prac z zachowaniem wszystkich kluczowych danych i dotychczas wypracowanej pozycji w Google. Dodatkowo całość prac zajmuje tylko 72 h!

Integracje z systemami ERP, hurtowniami oraz dropshipping

Dla większych przedsiębiorców kluczowe znaczenie ma integracja z systemami ERP, jak: Comarch Optima, Subiekt GT czy WF-MAG. U nas integracja z systemami klasy ERP/WMS stanowi standardową funkcję. Na początku współpracy ustalone zostaje, który system jest nadrzędny oraz to jakie dane i w jakim okresie mają się wymieniać.

To co wiesz już dlaczego jesteśmy najlepsi? 😊

 

Masz pytania? Skontaktuj się ze mną.

s.czypionka Rodzaje klientów – czyli jak obsługiwać różne osobowości?Sabina Czypionka – Dziennikarka oraz Marketing Manager w Codarius.com

 

video codarius

Kluczowe wskaźniki w e-commerce. Każdy ekomersiak musi je znać.

Posłuchaj prezentacji jaką nasz Chief of Sales and Marketing Grzegorz Sadłoń wygłosił na Meetupie analitycznym #3: analitycznie o e-commerce w Krakowie. Grzegorz opowiada jak liczyć konwersję, koszt pozyskania klienta oraz długość jego życia. Praktyczna wiedza w formie video.

 

 

Masz pytania? Napisz lub zadzwoń do mnie.

grzegorz sadlon.png Porównanie stawek i prowizji płatności online ranking 2018

Grzegorz Sadłoń – CEO w Codarius.com, ekspert w budowaniu strategii sprzedażowych dla marek i sklepów internetowych. OD 11 lat specjalizuje się w automatyzacji procesów sprzedażowych i biznesowych. Doradza w optymalizacji projektów ecommerce i działań on-line marketingowych włączając w to działania z zakresu optymalizacji konwersji, marketing automation i strategii omnichannel.

 

Marketing internetowy dla e-sklepu - jakie elementy wykorzystać

Marketing internetowy dla e-sklepu – jakie elementy wykorzystać?

Z Internetu korzysta dzisiaj niemal każdy. Możliwość porównania cen, zapoznania się z opiniami o produktach oraz zrobienia zakupów bez wychodzenia z domu to spore ułatwienie dla wielu osób. Warto wykorzystać ten fakt i zacząć sprzedawać w sieci. Od czego zatem zacząć?

Pozycjonowanie, czyli daj się odnaleźć

Aby umożliwić klientom szybkie znalezienie sklepu, warto zadbać o stronę, na której się on znajduje. Znajomość technik SEO jest tutaj bardzo przydatna, opłaca się więc zlecić pozycjonowanie witryny dobrej agencji marketingowej. Działania, które pomogą znaleźć się wyżej w wynikach wyszukiwania, to m.in.:

 • założenie działu z blogiem i zamieszczanie ciekawych wpisów, zawierających określone słowa kluczowe,
 • dodawanie sensownych linków do produktów i kategorii w sklepie online,
 • optymalizacja kodu witryny,
 • dostosowanie strony do wielu urządzeń (komputery, smartfony, tablety),
 • bieżąca analiza skuteczności wdrażanych rozwiązań.

Google Ads – stwórz sensowną kampanię

Aby zwiększyć szansę na odwiedziny w e-sklepie, dobrze jest rozważyć kampanię reklamową w wyszukiwarce. Do jej przygotowania świetnie nadaje się system o nazwie Google Ads (dawne Google AdWords). Jest to potężne narzędzie, które umożliwia kierowanie reklam do osób z określonego obszaru, szukających konkretnego produktu w sieci. Choć samo przygotowanie kampanii od strony technicznej nie jest trudne, to już analiza rezultatów bywa czasochłonna. Trzeba wiedzieć, które elementy w razie potrzeby zmodyfikować, aby reklama była skuteczniejsza. Być może chodzi o bardziej trafne słowa kluczowe? A może dzienny budżet jest zbyt niski?

Reklama w Social Media, czyli Facebook Ads

Media społecznościowe są bogatym źródłem wiedzy na temat preferencji użytkowników. Na pewno warto uwzględnić ten fakt w promocji sklepu. System reklamowy Facebooka umożliwia kierowanie oferty danego produktu do osób, które są naprawdę zaciekawione zakupem. Pomagają w tym sami użytkownicy, podający dane: wiek, płeć czy miejsce zamieszkania. Reklama sklepu może także wyświetlić się osobom, „lajkującym” wpisy, tematycznie związane z danymi produktami – a więc wykazującym realne zainteresowanie określoną branżą. Przykładowo: dobrze zaprojektowana kampania reklamowa sklepu z odzieżą do tańca trafi do osób, które komentują posty szkoły tańca i biorą udział w wydarzeniach, związanych z salsą albo tangiem.

Instagram – pokaż, co sprzedajesz

Świetnym miejscem do tego, aby zaprezentować ofertę swojego sklepu, jest Instagram. Ludzie uwielbiają oglądać ciekawe zdjęcia, grafiki, a także dzielić się nimi. Dobra fotografia produktowa potrafi mocno przyczynić się do pozyskania nowych klientów. W przypadku sklepu z ubraniami warto pomyśleć o profesjonalnej sesji z udziałem modeli i modelek. Ktoś, kto sprzedaje meble, może z kolei pokusić się o zamieszczanie profesjonalnych zdjęć, przedstawiających gotowe aranżacje. Warto pamiętać o stosowaniu hashtagów, odpowiadających treści. Dodatkowo Instagram pozwala na pokazanie firmy od strony zaplecza i umożliwia informowanie o promocjach lub nowościach.

Nawiąż współpracę z influencerem

Influencer to osoba, która zgromadziła wokół siebie aktywne grono obserwujących ją osób. Może to być blogerka modowa, celebryta albo osoba, poruszająca się w określonej tematyce (np. skoki spadochronowe, parkour czy  salsa). Influencer promuje daną markę – najczęściej poprzez publikację na blogu wpisów sponsorowanych lub zamieszczanie na swoim kanale zdjęć z określonym produktem. Istnieje spora szansa, że jego fani podążą za przykładem i również zainteresują się sklepem, oferującym „wyjątkowe bluzy” albo „pyszny, zdrowy napój”! Kampanie z influencerami zwykle przeprowadzane są z udziałem agencji marketingowych, nawiązujących z nimi umowy.

Promowanie się w sieci może przebiegać na kilka sposobów. Aby przyciągnąć klientów do e-sklepu, warto je połączyć. Kompleksowe, przemyślane działania marketingowe doprowadzą do zwiększenia zysków i pozyskania oddanych klientów, którzy chętnie będą wracać po kolejne zakupy.