Jak ustawić promocje z wykorzystaniem kuponów dla docelowej grupy klientów? - Codarius

Jak ustawić promocje z wykorzystaniem kuponów dla docelowej grupy klientów?

1. Na początku ustawiamy grupę, dla których będziemy przypisywać promocje.

W panelu Administracyjnym wchodzimy kolejno na Klient → Grupy, w prawym górnym rogu klikamy w przycisk +Utwórz.

Jak ustawić promocje z wykorzystaniem kuponów dla docelowej grupy klientów?

Podajemy Kod oraz Nazwę grupy i klikamy przycisk +Utwórz.

Jak ustawić promocje z wykorzystaniem kuponów dla docelowej grupy klientów?

2. Następnie nowo utworzonej grupie przypisujemy danego klienta bądź klientów.

Przechodzimy do Klient → Klienci, wybieramy danego klienta i klikamy Edytuj.

Jak ustawić promocje z wykorzystaniem kuponów dla docelowej grupy klientów?

W Edycji klienta z listy rozwijanej w Grupa wybieramy wcześniej utworzoną grupę i klikamy w przycisk Zapisz zmiany.

Jak ustawić promocje z wykorzystaniem kuponów dla docelowej grupy klientów?

3. Gdy już określiliśmy grupę i przypisaliśmy do niej klientów, czas aby utworzyć dla nich promocje.

Klikamy kolejno Marketing → Promocje i w górnym prawym rogu klikamy w przycisk +Utwórz.

Jak ustawić promocje z wykorzystaniem kuponów dla docelowej grupy klientów?

W panelu Nowa promocja podajemy Kod, Nazwę, zaznaczamy Z wykorzystaniem kuponów, Ekskluzywny.

Wybieramy kanał sprzedaży na którym ma być aktywna promocja w tym przypadku PL Web Store.

Następnie ustawiamy Datę rozpoczęcia i zakończenia promocji wraz z godzinami.

W konfiguracji dodajemy regułę i z listy rozwijanej Typ wybieramy Grupa klientów a z listy rozwijanej Grupa klientów wybieramy naszą wcześniej utworzoną grupę.

Dodajemy również akcje, mamy do wyboru:

  • Stała kwota zniżki na zamówienie (określamy kwotę)

Jak ustawić promocje z wykorzystaniem kuponów dla docelowej grupy klientów?
  • Stała kwota zniżki na przedmioty (określamy kwotę zniżki oraz przedmioty, które ma obejmować promocja poprzez określenie zakresu cenowego, taksonomii, produktów)

Jak ustawić promocje z wykorzystaniem kuponów dla docelowej grupy klientów?
  • Procentowa kwota zniżki na zamówienie (określamy procent)

Jak ustawić promocje z wykorzystaniem kuponów dla docelowej grupy klientów?
  • Procentowa kwota zniżki na przedmioty (określamy procent zniżki, oraz przedmioty, które ma obejmować promocja poprzez określenie zakresu cenowego, taksonomii, produktów)

Jak ustawić promocje z wykorzystaniem kuponów dla docelowej grupy klientów?
  • Procentowa kwota zniżki na koszty wysyłki (określamy procent)

Jak ustawić promocje z wykorzystaniem kuponów dla docelowej grupy klientów?

Gdy już określiliśmy reguły i akcje klikamy przycisk +Utwórz.

Jak ustawić promocje z wykorzystaniem kuponów dla docelowej grupy klientów?

4. Ostatnim krokiem jest wysłanie gotowego kuponu do klientów.

4. Kolejnym krokiem jest wygenerowanie kuponu do nowo utworzonej promocji.

W panelu Promocje w Akcjach danej promocji wybieramy Zarządzaj kuponami i z rozwijanej listy wybieramy Wygeneruj.

Jak ustawić promocje z wykorzystaniem kuponów dla docelowej grupy klientów?

Następnie określamy liczbę kuponów do wygenerowania, długość kodu oraz datę wygaśnięcia i limit użyć dla danej promocji. Klikamy w przycisk Wygeneruj.

Jak ustawić promocje z wykorzystaniem kuponów dla docelowej grupy klientów?