Platforma do tworzenia e-sklepów w modelu SaaS - Codarius

RN300 realizuje innowacyjny projekt platformy do tworzenia e-sklepów w modelu SaaS

Przygotowanie i wdrożenie platformy do tworzenia e-sklepów w modelu SaaS, w celu zaimplementowania innowacji produktowej i procesowej

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej

W dniu 19 grudnia 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Ślaskim – Śląskim Centrum Przedsiębiorczości a RN300 Sp. z o.o.

Całkowita wartość projektu: 547 191,45 PLN, w tym dofinansowanie w wysokości 265 949,28 PLN.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie do oferty RN300 Sp. z o.o. innowacji w zakresie świadczonych przez niego usług osadzonych w branży TSL, tu w obszarze spedycji. Wdrożone usprawnienia pozwolą na optymalizację kosztów obsługi logistycznej dla klientów firmy, jak i doprowadzą do wdrożenia usprawnień organizacyjnych na poziomie samej firmy. Świadczone przez RN300 Sp. z o.o. procesy doradcze zostaną w pełni zautomatyzowane, co znacznie przyspieszy i usprawni obsługę klienta. Powyższe będzie możliwe dzięki wdrożeniu do oferty usług abonamentowych w zakresie tworzenia i utrzymania e-sklepów dedykowanych dla podmiotów z sektora MŚP, świadczonych z wykorzystaniem dedykowanej platformy do tworzenia sklepów Internetowych, opartej na technologii Software-as-A-Service. Będzie to możliwe dzięki wyposażeniu ww. platformy w moduł analizy i proponowania usług kurierskich. Z platformy będą mogły korzystać podmioty działające w różnych branżach, prowadzące działalność handlową i poszukujące optymalizacji kosztów logistycznych.

W wyniku realizacji projektu wdrożona zostanie dedykowana platforma do tworzenia sklepów internetowych. rezultacie, firma rozszerzy ofertę o usługę abonamentową w zakresie tworzenia i utrzymania e-sklepów dedykowanych dla podmiotów z sektora MŚP. Wnioskodawca udostępni Klientom narzędzie do tworzenia sklepów internetowych na bazie gotowych wzorców, które będzie można rozbudować o dodatkowe elementy. Zaimplementowanie nowej e-usługi istotnie usprawni proces optymalizacji kosztów logistycznych – proces obsługi logistycznej jak również udostępni nowy kanał sprzedaży poprzez platformę sklepową.